DRUŠTVENE ZNANOSTI

Zilliacus, Konni

Zilliacus, Konni, brit. političar (Tokyo, 13. IX. 1894 – London, 6. VII. 1967). Član lijevoga krila Laburističke stranke. Visoki povjerenik Društva naroda 1932–38, dao ostavku zbog komadanja Čehoslovačke. Zastupnik u parlamentu 1945–50. i 1957–67. Protivnik nuklearnog naoružanja i NATO-a,… Nastavi čitati

Zjuganov, Genadij

Zjuganov, Genadij, rus. političar (Mimrino, 26. XI. 1944). U obavještajnoj službi Crvene armije 1963–66. Član KPSS-a od 1966, tajnik Komsomola Orjolske oblasti od 1970, tajnik za ideologiju i propagandu KP Orjolske oblasti 1980–83. Instruktor KPSS-a od 1983. Kritičar Gorbačova,… Nastavi čitati

Znaniecki, Florian

Znaniecki, Florian, poljski sociolog (Świątniki, 15. I. 1882 – Champaign, Illinois, 23. III. 1958). Doktorirao u Krakovu. U SAD-u od 1914. do 1919. U Poznańu preuzima Katedru filozofije i sociologije, otvara Institut za sociologiju. Razvio koncept sociologije kao znanosti… Nastavi čitati

Zoričić, Milovan

Zoričić, Milovan, hrv. pravnik (Zagreb, 31. V. 1884 – Zagreb, 27. I. 1971). Studirao i doktorirao pravo u Zagrebu. Predsj. Upr. suda u Zagrebu 1929–32. i 1935–41. Povjerenik Društva naroda u vladi Saarlanda 1932–35. Nakon II. svj. rata sudac… Nastavi čitati

žara

žara (arap. preko španj.) 1. Zemljana posuda, ćup. 2. Urna s pepelom pokojnika. 3. Kutija za ubacivanje npr. glasačkih listića, kuglica s brojevima ili ceduljama s imenima prilikom ždrijebljenja i sl.

željezna zavjesa

željezna zavjesa (prema engleskom: iron curtain), izraz koji je skovao britanski premijer → Winston Leonard Spencer Churchill 1946. misleći pritom na Europu podijeljenu na kapitalističke i socijalističke države između kojih se “spustila željezna zavjesa” uz granicu podjele… Nastavi čitati

Ženevske konvencije

Ženevske konvencije, naziv za međunarodne ugovore zaključene u Ženevi kojima se reguliraju razna pitanja iz međunarodnoga prava. U užem smislu, kao Ženevske konvencije navode se konvencije iz područja ratnoga prava, na primjer Konvencija o zaštiti žrtava rata iz… Nastavi čitati

ženski pokreti

ženski pokreti, polit. i soc. pokreti osnovani i organizirani radi borbe za osnovna prava žena, za njihovu polit. i soc. emancipaciju i afirmaciju u društvu, u prvom redu za postizanje prav. i stvarne jednakosti s muškarcima u procesu rada,… Nastavi čitati

Živkov, Todor

Živkov, Todor, bugarski političar i državnik (Pravec, kraj Botevgrada, 7. IX. 1911 – Sofija, 5. VIII. 1998). Grafički radnik. Član Bugarske komunističke partije (BKP) od 1930. Zapovjednik partizanskih jedinica 1943–44. Tajnik Centralnoga komiteta BKP-a, član Politbiroa od… Nastavi čitati

Žukov, Georgij Konstantinovič

Žukov, Georgij Konstantinovič, sovj. maršal (Strelkova, 1. XII. 1896 – Moskva, 18. VI. 1974). Sudionik I. svj. rata, Oktobarske revolucije i građ. rata u Rusiji, borbi u Mongoliji protiv Japanaca 1939. Ubraja se među najistaknutije vojskovođe u II. svj.… Nastavi čitati

Županov, Josip

Županov, Josip, hrvatski sociolog (Srednje Selo, Šolta, 14. IX. 1923 – Zagreb, 12. XI. 2004). Diplomirao pravo u Zagrebu. Stipendist Fordove fundacije na Sveučilištu Cornell 1961–62. Doktorirao društveno-političke znanosti u Ljubljani 1965. Glavni urednik nakladničkoga poduzeća Naprijed u Zagrebu,… Nastavi čitati