GEOGRAFIJA I SRODNE ZNANOSTI I PODRUČJA

Wuxing

Wuxing (prema W.-G. Wuhsing), također Huzhou (Huchou) grad u provinciji Zhejiang, ist. Kina, jz od jezera Tai; 158 300 st. Trg. središte poljoprivr. kraja (uzgoj riže, uljarica, dudova svilca; ovčarstvo). Proizvodnja svile; ljuštionice riže, uljare; manja kem. ind.

Wuzhou

Wuzhou (prema W.-G. Wuchou), bivši (1913–46) Cangwu (Tsangwu), grad na krajnjem I autonomne pokrajine Guangxi, juž. Kina, na sutoku r. Xun i Gui koji nizvodno tvore Xi Jiang, najveću rijeku juž. Kine; 268 400 st. Trg. i prom. središte (cestovno… Nastavi čitati

Wyandotte

Wyandotte, grad na JI sav. amer. države Michigan, na r. Detroit, 5 km jz od Detroita; grad 26 600 st., aglomeracija Detroit–Windsor 5 905 800 st. Naselje osnovano 1818, grad od 1854. God. 1864. otvorena prva moderna čeličana (proizvodnja… Nastavi čitati

Wyoming

Wyoming, sav. država na planinskom SZ sred. dijela SAD-a; 253 326 km2, 508 000 st. Planinsko područje Stjenjaka s prostranim visoravnima (o. 2000 m n.m.) okruženima planinskim lancima (najviši vrh Gannet Peak 4207 m). Prevladava suha kontinentalna… Nastavi čitati

Xi Jiang

Xi Jiang (prema W.-G. Hsi Chiang ili Hsi Jiang), također Si Kiang, u prijevodu Zap. rijeka, najdulja rijeka juž. Kine, duga 1960 km; porječje 329 000 km2. Izvire u planinama sred. dijela provincije Yunnan (na visini od… Nastavi čitati

Xiamen

Xiamen (prema W.-G. Hsiamen), također Amoy, grad i luka u provinciji Fujian, juž. Kina, na istoimenom otoku, na ušću Jinlong Jianga; grad 592 400 st., metropolitansko područje 811 000 st. Lučko i industr. središte; brodogradnja, prehr., kem. ind.;… Nastavi čitati

Xiangfan

Xiangfan (prema W.-G. Hsiang-fan), također Siangfan, grad na S provincije Hubei, na I sred. Kine, na r. Han Shui; 466 100 st. Želj. i cestovno križište i riječna luka; trg. središte gusto naseljena kraja; manja ind. poljoprivr. proizvoda, tekstila, stakla.… Nastavi čitati

Xianggang → Hong Kong

Xianggang Hong Kong

Xiangquan He→ Sutlej

Xiangquan HeSutlej

Xiangtan

Xiangtan (prema W.-G. Hsiang-t’an), također Siangtan, grad na I provincije Hunan, juž. Kina, na sutoku rijeka Xiang Jiang i Lian Shui; 676 200 st. Riječna luka, trg. i industr. središte bogata poljoprivr. kraja (uzgoj riže, ljekovitog bilja); tekst., prehr., ind.… Nastavi čitati

Xianyang

Xianyang (prema W.-G. Hsien-yang), također Sienyang, grad u provinciji Shaanxi, na I sred. Kine, na r. Wei He; 1 055 300 st. Prom. i trg. središte poljoprivr. kraja sr. dijela plodne, natapane doline r. Wei He (uzgoj žitarica, duhana i… Nastavi čitati

Xingu

Xingu, rijeka u Brazilu, duga 1980 km. Izvire u Mato Grossu, a veći su mu pritoci Iriri i Fresco. Posljednji je veliki desni pritok Amazone. Nizvodno od ušća kraj Porta de Moza počinje estuarij Amazone. Godine 2010. počela je… Nastavi čitati

Xining

Xining (prema W.-G. Hsi-ning), također Sining, gl. grad provincije Qinghai, na S sred. Kine, na r. Huang He; 770 900 st. Prom. (važna postaja za promet prema Tibetu i Sred. Aziji) i industr. središte (od 1960-ih); prehr., tekst., kožarska, strojarska,… Nastavi čitati

Xinyang

Xinyang (prema W.-G. Hsin-yang), također Sinyang, grad u juž. dijelu provincije Henan, na I sred. Kine; 1 653 200 st. Cestovno i želj. čvorište, trg. središte poljoprivr. kraja (uzgoj žitarica, pamuka, riže); ljuštionice riže, mlinovi, proizvodnja poljoprivr. alata i sadnica.… Nastavi čitati

Xinjiang Uygur

Xinjiang Uygur (prema W. G. Hsin-chiang Wei-wu-erh), također Sinkiang Uighur, često skraćeno samo Xinjiang ili Sinkiang, sred. i zap. dio naziva se Kin. ili Ist. Turkestan, autonomna regija na SZ Kine; 1 774 034 km2, 20 309 200… Nastavi čitati

Xuzhou

Xuzhou (prema W.-G. Hsü-chou), također Suchow ili Suchou, bivši T’ung-shan, grad u provinciji Jiangsu, ist. Kina; grad 1 231 300 st., metropolitansko područje 1 602 800 st. Cestovno i želj. križište, trg. i industr. središte rudarskoga kraja (veliki rudnici ugljena); strojarska, tekst., ind. alata.

Yafo → Tel Aviv-Yafo

Yafo Tel Aviv-Yafo

Yalu Jiang

Yalu Jiang (prema W.-G. Ya-lü Chiang), korejski Amnok-kang, jap. Oryokko, rijeka koji čini veći dio granice Sjev. Koreje i Kine (provincije Jilin i Liaoning), duga 800 km; porječje 31 750 km2. Izvire iz jezera T’ien na visini od… Nastavi čitati

Yam Kinneret → Genezaretsko jezero

Yam Kinneret Genezaretsko jezero

Yamoussoukro

Yamoussoukro, upr. gl. grad Obale Bjelokosti, u sred. dijelu zemlje (regija Lacs); 200 100 st. Adm. i kulturno središte, od 1983. gl. grad (mnoge funkcije ostale u prijašnjem gl. gradu Abidjanu). Prehr. (prerada ribe), drvna ind., proizvodnja parfema. Rimokat.… Nastavi čitati