GEOGRAFIJA I SRODNE ZNANOSTI I PODRUČJA

Ženevsko jezero

Ženevsko jezero (franc. Lac Léman ili Lac de Genève, njem. Genfersee, tal. Lago Lemano ili Lago di Ginevra), najveće alpsko jezero, površine 581 km2; najveća dubina 310 m, sr. dubina 80 m. Nalazi se na 375 m visine… Nastavi čitati

Žilina

Žilina, glavni grad istoimenoga kraja (6788 km2, 692 300 st.), sjev. Slovačka, u dolini rijeke Váh; 86 100 st. Važno želj. i cestovno križište; središte drvne i papirne ind. Fakulteti, glazb. konzervatorij; med. centar za očne… Nastavi čitati

Žirje

Žirje, otok s istoimenim naseljem u šibenskom arhipelagu, 22 km jz od Šibenika; 15,4 km2, 124 st. Broj stanovnika stalno se smanjuje (720 st., 1953). Građen od vapnenaca (uzdužna bila) s plodnim poljem u sred. dijelu otoka;… Nastavi čitati

Žitomir → Žytomyr

Žitomir Žytomyr

Živogošće

Živogošće, naselje i luka u Makarskom primorju, općina Podgora, Split.-dalm. županija, uz Jadransku magistralu, 17 km ji od Makarske; 538 st. Turizam; poljodjelstvo, vinogradarstvo, stočarstvo. Župna crkva Svetoga Križa (XVIII. st.). U blizini naselja franjevački samostan s bogatom knjižnicom… Nastavi čitati

Žminj

Žminj, naselje (722 st.) i općinsko središte (3447 st.) u Istarskoj županiji, na vapnenačkom brežuljku, 10 km j od Pazina. Poljodjelstvo, stočarstvo, peradarstvo; manja ind. gumenih proizvoda, obrti. Barokna župna crkva sv. Mihovila (dograđena u XVII. st.), kapele sv.… Nastavi čitati

Žumberačka gora

Žumberačka gora (slovenski Gorjanci), gorje u Hrvatskoj i Sloveniji, južno od doline rijeke Krke; najviši vrh Sveta Gera (slovenski Trdinov vrh), 1178 m. Uglavnom građeno od vapnenaca i dolomita; razvijeni krški oblici (ponikve, špilje, ponori, ponornice i dr.). Na istoku… Nastavi čitati

Župa dubrovačka

Župa dubrovačka, kraj ji od Dubrovnika, od Srđa i Šumeta na SZ, do Konavala na JI, te od drž. granice do Jadranskoga mora; o. 20 km2. Sastoji se od Donje Župe, kraja uz more (Župski zaljev i… Nastavi čitati

Županja

Županja, grad u Vukovarsko-srijemskoj županiji, na lijevoj obali Save, 30 km jz od Vinkovaca, u blizini autoceste Zagreb–Lipovac; grad 13 775 st., grad. upr. područje 16 383 st. Gosp. središte juž. prisavskog dijela Bosutske nizine (dio Istočnohrv. ravnice); prehr.… Nastavi čitati

Župski zaljev

Župski zaljev, zaljev ji od Dubrovnika, između rtova Pelegrina na SZ i Sustjepana na JI; dug o. 5 km, širok do 2,5 km. U zaljevu otočić Supetar i hrid Superka, pred njim (JI) Cavtatski otoci (Mrkan, Bobara, Mrkanac i… Nastavi čitati

Žut

Žut, drugi po veličini otok Kornatskog otočja; 14,82 km2. Dug 12 km, širok do 2 km. Leži između Pašmana na I i Kornata na Z. Građen od vapnenaca, gotovo bez obradivih površina. Prekriven niskom i rijetkom makijom… Nastavi čitati

Žuta rijeka → Huang He

Žuta rijeka Huang He

Žuto more

Žuto more Huang Hai

Žytomyr

Žytomyr, grad i istoimena oblast (29 900 km2, 1 325 700 st.) na Z sred. dijela Ukrajine, na r. Teteriv; 281 800 st. Važno želj. i cest. križište; drvna, tekst. ind. (lan, sintetièka vlakna); proizvodnja glazbala. Poljoprivr. institut.