GEOGRAFIJA I SRODNE ZNANOSTI I PODRUČJA

Yverdon

Yverdon (njem. Ifferten), grad u kantonu Vaud, zap. Švicarska, na juž. obali jezera Neuchâtel u blizini ušća r. La Thielle; 23 700 st. Industr. središte; ind. vlakova, strojeva, preciznih uređaja, duhana. Turizam. Rim. utvrda Eburodunum (ostaci zidina), dvorac Zehring vojvoda… Nastavi čitati

Zaanstad

Zaanstad (također Zaandam), grad u provinciji Noord-Holland, zap. Nizozemska; 139 774 st. Leži na r. Zaan, o. 10 km sz od Amsterdama. Nastao 1974. spajanjem naselja Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Assendelft i Westzaan. Prehr., drvna, kem.… Nastavi čitati

Zabok

Zabok, grad i središte istoimenoga gradskog upravnog područja, u Krapinsko-zagorskoj županiji, 19 km jugoistočno od Krapine, uz Zagorsku magistralu. Leži u blizini utoka Krapinčice u Krapinu, na 160 m nadmorske visine. Grad ima 2714, a… Nastavi čitati

Zacatecas

Zacatecas, gl. grad istoimene savezne države (75 040 km2, 1 364 475 st.), sred. Meksiko; o. 119 421 st. Leži na Meks. visoravni, 2496 m n.m. Osn. 1548. nakon otkrića ležišta srebra u okolici; status grada… Nastavi čitati

Zadar

Zadar, grad te gradsko upravno i županijsko središte, u Zadarskoj županiji, u sjevernoj Dalmaciji, u južnom Hrvatskom primorju, 88 km sjeverozapadno od Šibenika. Leži na obali sjeverozapadnoga dijela Ravnih kotara, na obali Zadarskoga kanala. Nasuprot Zadru… Nastavi čitati

Zadarska županija

Zadarska županija (XIII.), administrativno- -teritorijalna jedinica u južnoj Hrvatskoj sa sjedištem u Zadru; kopnena površina županije iznosi 3646 km2, a morska 3845 km2  (površina otoka iznosi 587,6 km2) odnosno 13% površine… Nastavi čitati

Zadvarje

Zadvarje, naselje i središte istoimene općine u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u Poljičkoj zagori, u dolini rijeke Cetine; naselje i općina imaju 289 stanovnika (2011). Na križištu cesta Aržano−Dupci i Zadvarje−Omiš. U sastavu općine jedno je naselje, Zadvarje. Poljodjelstvo; stočarstvo. Župna… Nastavi čitati

Zagorsk → Sergijev Posad

ZagorskSergijev Posad

Zagorska Sela

Zagorska Sela (prije Sela), naselje i središte istoimene općine, Krapinsko-zagorska županija, Hrvatsko zagorje, uz rijeku Sutlu, na granici sa Slovenijom, 5 km sjeverozapadno od Kumrovca; naselje ima 227, a općina 996 stanovnika (2011). Razvijeni su poljodjelstvo i… Nastavi čitati

Zagreb

Zagreb, glavni grad Hrvatske, sjedište upravnih jedinica → Grad Zagreb i → Zagrebačke županije; leži na 120 m apsolutne visine. Grad ima 790 017, a županija 317 606 stanovnika (2011). Političko je, kulturno,… Nastavi čitati

Zagreb, Grad

Zagreb, Grad, administrativno-teritorijalna jedinica u središnjoj Hrvatskoj. Obuhvaća 641 km2, ima 790 017 stanovnika (2011) ili 1232 st./km2. Sa zapadne, južne i istočne strane okružen je Zagrebačkom županijom, a na sjeveru graniči s Varaždinskom županijom.… Nastavi čitati

Zagrebačka gora → Medvednica

Zagrebačka gora Medvednica

Zagrebačka županija

Zagrebačka županija (I.), administrativno-teritorijalna jedinica u središnjoj Hrvatskoj sa sjedištem u Zagrebu. Obuhvaća 3060 km2, ima 317 606 stanovnika (2011) ili 103,8 st./km2. Graniči s Krapinsko-zagorskom, Varaždinskom,  Koprivničko-križevačkom županijom te Gradom Zagrebom na sjeveru,… Nastavi čitati

Zagros

Zagros, planinski niz u jugozapadnom Iranu; pruža se u smjeru sjeverozapad–jugoistok od rijeke Sīrvān do obale Perzijskoga zaljeva. Dug oko 1200 km, širok oko 240 km. Brojni vrhovi iznad 3600 m, najviši Zard Kūh (4547 m). Viši vrhovi pod… Nastavi čitati

Zagvozd

Zagvozd, naselje i središte istoimene općine u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u Dalmatinskoj zagori, u Imotskoj zagori, u sjevernom podnožju Biokova, 20 km sjeverno od Makarske; naselje ima 767, a općina 1188 stanovnika (2011). Leži na križanju cesta Dugopolje−Zagvozd−Metković i Poljica−Zagvozd−Bast… Nastavi čitati

Zahumlje → Hum

ZahumljeHum

Zaïre → Kongo

ZaïreKongo

Zákinthos

Zákinthos, grč. otok u Jonskomu moru; s otokom Strotádhes čini okrug Zákinthos. Površina otoka 402 km2, 39 015 st. Otok leži 19 km z od obale Peloponeza; najjužniji i treći po veličini od grč. jonskih otoka. Poljoprivreda;… Nastavi čitati

Zakopane

Zakopane, grad u juž. Poljskoj, vojvodstvo Małopolskie; 27 976 st. Leži u podnožju Visokih Tatri, na 900 m n.m. Prvi se put spominju u XVI. st., od XIX. st. u sastavu Poljske. Lječilište i zimovalište. Nekoliko kilometara od grada NP Tatre.

zaljev

zaljev, dio oceana, mora ili jezera koji je s triju strana okružen kopnom. Po postanku i obliku ističu se rijasi, fjordovi i estuariji. Veliko značenje u pom. prometu. Na njihovim obalama razvijaju se luke i pristaništa.