GEOGRAFIJA I SRODNE ZNANOSTI I PODRUČJA

zona

zona (grč.) 1. Područje, teritorij, pojas. 2. geogr Područje na Zemlji ili nebeskoj sferi između dviju paralela (usporednica).

zonsko (pojasno) vrijeme

zonsko (pojasno) vrijeme, vrijeme koje po dogovoru vrijedi u jednoj vremenskoj zoni širine 15°. Ukupno ima 24 vremenske zone, a prva se nalazi oko nultog (početnog) meridijana. Hrvatska se nalazi u zoni s meridijanom zemljopisne dužine 15° u sredini… Nastavi čitati

Zrin

Zrin, naselje, dio općine Dvor, u Sisačko-moslavačkoj županiji, na južnim padinama Zrinske gore, 57 km južno od Petrinje, 15 km sjeverno od Dvora. Naselje ima 18 stanovnika (2011). Zahvaljujući povoljnom geostrateškom položaju (na gorskim padinama iznad istoimenoga sela) srednjovjekovna… Nastavi čitati

Zrinska gora

Zrinska gora, planina u sred. Hrvatskoj, Banija, između rijeka Une i Gline, j od Petrinje; najviši vrh Priseka, 616 m. Pretežno građena od permskih i karbonskih škriljevaca, konglomerata i pješčenjaka, koji su u nižim dijelovima prekriveni tercijarnim naslagama. Prekrivena… Nastavi čitati

Zrinski Topolovac

Zrinski Topolovac, naselje i središte istoimene općine u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, 15 km sjeverozapadno od Bjelovara; naselje ima 608, a općina 890 stanovnika (2011). Ratarstvo; stočarstvo (ovčarstvo). Turizam (od 2007. održavaju se Dani Zrinskih). Župna crkva sv. Mihaela arkanđela. Rodno… Nastavi čitati

Zrmanja

Zrmanja, r. u sjev. Dalmaciji, duga 69 km, porječje 907 km2. Izvire podno juž. dijela Velebita, ispod planine Poštak (Zrmanje vrelo) na 395 m n.m. Utječe u Novigradsko more o. 12 km od Obrovca. U donjem toku… Nastavi čitati

Zug

Zug (franc. Zoug), gl. grad istoimenoga kantona, 24 km j od Züricha, sred. Švicarska; 23 475 st. Turist. središte na obali istoimenog jezera, na 482 m n.m., u podnožju Zugerberga (1039 m). Proizvodnja likera i el. aparata; tekst. i kovinska… Nastavi čitati

Zug

Zug (franc. Zoug), najmanji kanton u Švicarskoj; 239 km2, 107 501 st. Poprište pobjede Švic. Konfederacije nad Habsburgovcima 1315. Dio Švic. konfederacije od 1352. Jezero Zugersee dugo je 14 km, široko 3 km, najveća dubina 198 m.

Zugspitze

Zugspitze, najviši vrh Njemačke i Bavarskih Alpa (2962 m), nedaleko od granice s Austrijom, 87 km jz od Münchena. Na zap. strani vrha nalazi se meteorološki opservatorij. Do vrha je s austr. strane sagrađena žičara od Ehrwalda (Tirol), a… Nastavi čitati

Zuid-Holland

Zuid-Holland, provincija u zap. Nizozemskoj, uz obalu Sjev. mora; 2871 km2, 3 592 353 st. Gl. grad Den Haag. Uzgoj cvijeća, voća, povrća (rajčica, salata i krastavci). Mljekarstvo; proizvodnja sirova (gouda). Turizam. Važ. gradovi i luke: Rotterdam, Leiden, Delft.

Zulia

Zulia, sav. država na SZ Venezuele; 63 100 km2, 3 338 132 st. Gl. grad Maracaibo. Pretežno nizinsko područje. Na Z gorje Sierra de Perijá, a na JI lanac Mérida. Poljoprivreda. Gosp. procvat nakon otkrića nafte 1917; naftna ind.

Zürich

Zürich, kanton na SI Švicarske; 1729 km2, 1 302 141 st. Planinsko područje između Jure na Z i Alpa na I, ispresijecano brojnim dolinama rijeka (Linth, Limmat, Glatt, Töss, Sihl). Jezera Greifen i Pfäffikon te… Nastavi čitati

Zürich

Zürich, grad u sjev. Švicarskoj, gl. grad istoimenoga kantona, na obali Limmata i Sihla te na sjev. obali istoimenog jezera; 338 754 st. (aglomeracija 1 015 061 st.; najveći švic. grad). Želj. čvorište, važno trg. i industr. te vodeće… Nastavi čitati

Zürichsee → Ciriško jezero

ZürichseeCiriško jezero

Zvornik

Zvornik, gradić i sjedište istoimene općine u ist. dijelu BiH; 7893 st. Leži na ist. padinama Majevice, na lijevoj obali Drine. Drvna ind.; tvornica gume. Prvi se put spominje 1410. pod imenom Zvonik; od 1519. pod današnjim imenom… Nastavi čitati

Zwickau

Zwickau, grad u ist. dijelu sred. Njemačke, sav. zemlja Sachsen, na r. Zwickauer Mulde, 68 km j od Leipziga; 97 740 st. Industr.-rudarsko središte; u okolici ležišta ugljena. Kem., el., automob. i tekst. ind., proizvodnja porculana i rudarskih strojeva.… Nastavi čitati

Žakanje

Žakanje, naselje i središte istoimene općine, u Karlovačkoj županiji, uz granicu sa Slovenijom,

30 km sjeverozapadno od Karlovca i 17 km zapadno od Ozlja; naselje ima 149, a općina 1889 stanovnika (2011). Nalazi se uz državnu cestu Karlovac–Netretić–Metlika (Slovenija)… Nastavi čitati

žal (žalo)

žal (žalo), šljunkovita ili pjeskovita morska obala.

Ždanov → Mariupol’

Ždanov Mariupol

Železno → Eisenstadt

ŽeleznoEisenstadt