KNJIŽEVNOST I KAZALIŠTE

Yourcenar, Marguerite

Yourcenar, Marguerite (pravim prezimenom Cleenewerck de Crayencour), francuska književnica (Bruxelles, 8. VI. 1903 – North East Harbor, otok Mount Desert, Maine, SAD, 17. XII. 1987). Pisala pjesme, romane, kazališne komade, eseje. Od 1940-ih živjela u SAD-u. Njezino je pripovijedanje… Nastavi čitati

Yriarte, Charles

Yriarte, Charles, francuski putopisac, novinar i crtač (Pariz, 5. XII. 1832 – Pariz, 10. IV. 1898). Iz plemićke obitelji baskijskoga podrijetla, studirao arhitekturu u Parizu. Vješt crtač i putopisac, putovao Španjolskom, Italijom i hrvatskim krajevima slikajući i opisujući ljude,… Nastavi čitati

Yunus, Emre

Yunus, Emre, tur. pjesnik (1238 – 1320). Klasik tur. književnosti, jedan od prvih koji je pisao na tur. jeziku, zapisavši ujedno i stariju usmenu epsku tradiciju; slavi se i danas kao nac. pjesnik. U lirici mistik sufijskog usmjerenja.

zagonetka

zagonetka, zakučasto, nejasno ili dvosmisleno, često duhovito opisano pitanje (zagonetljaj), na koje treba dati nedvosmisleni odgovor (odgonetljaj). Z. su najprije imale magijsko-kultno značenje, a zatim su se pojavile u usmenoj i pisanoj književnosti svih naroda (u Bibliji starožid. z.,… Nastavi čitati

Zagorka, Marija Jurić → Jurić, Marija-Zagorka

Zagorka, Marija JurićJurić, Marija-Zagorka

Zagrebec, Štefan

Zagrebec, Štefan (pravo ime Matija Marković), hrvatski književnik i propovjednik (Zagreb, 1669 – Zagreb, 15. II. 1742). Kao franjevac kapucin propovijedao je u Zagrebu i Varaždinu. Kajkavski je barokni pripovjedač. Njegovo je glavno djelo Hrana duhovna ovčic kerščanskeh iliti Prodečtva… Nastavi čitati

Zamanja (Džamanjić), Bernard

Zamanja (Džamanjić), Bernard (Brne), (Bernardus Zamagna), hrvatski pjesnik i prevoditelj (Dubrovnik, 9. XI. 1735 – Dubrovnik, 20. IV. 1820). Svećenik. Školovao se u Dubrovniku i Rimu. Član Accademije degli Arcadi. Prevoditelj Hezioda, Teokrita i Homerove… Nastavi čitati

Zamjatin, Jevgenij Ivanovič

Zamjatin, Jevgenij Ivanovič, ruski književnik (Lebedjanj, Tambovska gubernija, 1. II. 1884 – Pariz, 10. III. 1937). Zvanjem inženjer brodogradnje. Progonjen zbog sudjelovanja u revolucionarnom pokretu prije I. svjetskoga rata. Podupirao Oktobarsku revoluciju, ali se kritički odnosio prema totalitarnoj državi… Nastavi čitati

Zamoda, Jagoda

Zamoda, Jagoda, hrvatska pjesnikinja i novinarka (Varaždin, 17. X. 1954). U Zagrebu je studirala jugoslavistiku, sociologiju i novinarstvo. Bila je suosnivačica i jedna od urednica biblioteke Quorum (1984–86). Stalna je novinarka tjednika Gloria. Piše raznovrsne tekstove,… Nastavi čitati

Závada, Vilém

Závada, Vilém, češki pjesnik (Hrabová, danas dio Ostrave, 22. V. 1905 – Prag, 30. XI. 1982). U početku u njegovim stihovima prevladava melankolično i sjetno raspoloženje i nihilizam, poslije vedriji i optimističniji tonovi. Važnija djela: Panihida; Sirena;… Nastavi čitati

Zeno, Apostolo

Zeno, Apostolo, talijanski erudit i dramski pisac (Venecija, 11. XII. 1668 – Venecija, 11. XI. 1750). Pisao libreta za Vivaldija, Scarlattija, Händela. Dao poticaj za reformu melodrame i oratorija, u skladu s racionalističkim shvaćanjima. Napisao 17 oratorija biblijskoga sadržaja… Nastavi čitati

Żeromski, Stefan

Żeromski, Stefan, poljski književnik (Strawczyn, kraj Kielca, 14. X. 1864 – Varšava, 20. XI. 1925). Najveći poljski pisac moderne. Od mladosti vezan uz domoljubni pokret i socijalističku inicijativu. Utemeljio Poljsku književnu akademiju i obnašao niz uglednih javnih funkcija u… Nastavi čitati

Zidić, Igor

Zidić, Igor, hrv. pjesnik i esejist, lik. kritičar (Split, 10. II. 1939). Nakon školovanja u Splitu, studirao u Zagrebu. Ured. u Nakladnom zavodu Matice hrvatske, od 1989. ravnatelj Moderne galerije. Pjesnički počeci (1960) vezani uz poetiku “razlogovaca”. Poslije se… Nastavi čitati

Zilahy, Lajos

Zilahy, Lajos, mađarski književnik i filmski autor (Nagyszalonta, 27. III. 1891 – Novi Sad, 1. XII. 1974). Autor popularnih romana u kojima zorno prikazuje mađarske prilike nakon sloma Austro-Ugarske. Opisuje čitavu galeriju tipičnih ljudi, osobito dekadentnoga građanstva. Od 1947.… Nastavi čitati

Zima, Zdravko

Zima, Zdravko, hrvatski književni kritičar i esejist (Zagreb, 9. III. 1948). Novinar, kolumnist i kritičar u svim uglednijim novinama i časopisima, od Vjesnika i Danasa, do Novoga lista (tekstovi tiskani u Novom listu objavljeni su u knjigama Zimsko… Nastavi čitati

Zlatar, Andrija

Zlatar, Andrija, dubr. pjesnik (kraj XV./poč. XVI. st.). Poistovjećivan s Andrijom Čubranovićem, autorom Jeđupke. Jedan od pjesnika Ranjinina zbornika, pripisuje mu se šezdesetak pjesama petrarkističkog oblika i inspiracije.

Zlatarić, Dominko (Dinko)

Zlatarić, Dominko (Dinko), hrv. književnik (Dubrovnik, 1558 – Dubrovnik, 1613). Obrazovan u Padovi, gdje je na sveučilištu uživao velik ugled. Pisao ljubavne, prigodne i refleksivne pjesme pod utjecajem naše i tal. petrarkističke poezije. Smatra ga se “bembističkim” pjesnikom bogata… Nastavi čitati

Zlobec, Ciril

Zlobec, Ciril, slovenski književnik i političar (Ponikve, kraj Sežane, 4. VII. 1925 – Ljubljana, 24. VIII. 2018). Diplomirao slavistiku u Ljubljani 1953. Radio kao novinar i urednik na radiju i u časopisima (Beseda, Sodobnosti). Autor više zbirki pjesama (… Nastavi čitati

znanstvena fantastika

znanstvena fantastika (prema engl. science fiction, SF) 1. Knjiž. rod zasnovan na fantastičnim predodžbama čije su podloge u pretpostavkama o mogućnostima znanosti. Priče o grč. letaču Ikaru, ili čudesnom oružju hinduističkoga boga Kršne, svakako imaju elemente znanstv. fantastike. Ipak,… Nastavi čitati

Zola, Émile

Zola, Émile, francuski romanopisac (Pariz, 2. IV. 1840 – Pariz, 29. IX. 1902). Važan teoretičar i autor naturalizma, kritičar društva. Prvi veći uspjeh postiže romanom Thérèse Raquin, s temom o mržnji i dubokim nesporazumima između muškarca i žene.… Nastavi čitati