LIČNOSTI

Zidi, Claude

Zidi, Claude, franc. film. redatelj, scenarist i snimatelj (Pariz, 25. VII. 1934). Režira omladinske komedije i one s elementima akcijskog filma (npr. Životinja, 1977, sa J.-P. Belmondom) s vodećim franc. komičarima. Tek se povremeno iskazuje kao ambiciozan sineast,… Nastavi čitati

Zidić, Igor

Zidić, Igor, hrv. pjesnik i esejist, lik. kritičar (Split, 10. II. 1939). Nakon školovanja u Splitu, studirao u Zagrebu. Ured. u Nakladnom zavodu Matice hrvatske, od 1989. ravnatelj Moderne galerije. Pjesnički počeci (1960) vezani uz poetiku “razlogovaca”. Poslije se… Nastavi čitati

Ziegler, Karl

Ziegler, Karl, njemački kemičar (Helsa, kraj Kassela, 26. XI. 1898 – Mülheim an der Ruhr, 12. VIII. 1973). Profesor kemije u Halleu (1936). Od 1943. do 1969. direktor Instituta Max-Planck u Mülheimu. Za svoja otkrića u području kemije i… Nastavi čitati

Zilahy, Lajos

Zilahy, Lajos, mađarski književnik i filmski autor (Nagyszalonta, 27. III. 1891 – Novi Sad, 1. XII. 1974). Autor popularnih romana u kojima zorno prikazuje mađarske prilike nakon sloma Austro-Ugarske. Opisuje čitavu galeriju tipičnih ljudi, osobito dekadentnoga građanstva. Od 1947.… Nastavi čitati

Zilliacus, Konni

Zilliacus, Konni, brit. političar (Tokyo, 13. IX. 1894 – London, 6. VII. 1967). Član lijevoga krila Laburističke stranke. Visoki povjerenik Društva naroda 1932–38, dao ostavku zbog komadanja Čehoslovačke. Zastupnik u parlamentu 1945–50. i 1957–67. Protivnik nuklearnog naoružanja i NATO-a,… Nastavi čitati

Zima, Zdravko

Zima, Zdravko, hrvatski književni kritičar i esejist (Zagreb, 9. III. 1948). Novinar, kolumnist i kritičar u svim uglednijim novinama i časopisima, od Vjesnika i Danasa, do Novoga lista (tekstovi tiskani u Novom listu objavljeni su u knjigama Zimsko… Nastavi čitati

Zimmerman, Robert → Dylan, Bob

Zimmerman, Robert Dylan, Bob

Zimmermann, Robert

Zimmermann, Robert, austrijski filozof (Prag, 2. XI. 1824 – Prag, 1. IX. 1898). Profesor u Beču i Pragu. Bavio se najviše pitanjima estetike u kojima razvija herbartovski formalistički pristup. Utjecao na filozofijsku estetiku F. Markovića. Glavna djela: Filozofska propedeutika; Estetika.

Zimmermann, Stjepan

Zimmermann, Stjepan, hrv. filozof (Virovitica, 24. XII. 1884 – Zagreb, 13. IV. 1963). Studirao teologiju; zaređen 1907. Habilitirao se 1918. iz filozofije te djelovao kao prof; 1923/4. rektor Zagreb. sveučilišta. Poslije rata umirovljen. Razvijao vlastiti sustav filozofije života. Pisao… Nastavi čitati

Zinkernagel, Rolf Martin

Zinkernagel, Rolf Martin, švicarski imunolog (Riehen, kraj Basela, 6. I. 1944). Diplomirao medicinu u Baselu, doktorirao u Canberri, gdje je surađivao s → P. Dohertyjem. Profesor eksperimentalne patologije i imunologije na Sveučilištu u Zürichu. Za važno otkriće… Nastavi čitati

Zinnemann, Fred

Zinnemann, Fred (pravim imenom Alfred), američki filmski redatelj austrijskoga podrijetla (Rzeszów, danas Poljska, 29. IV. 1907 – London, 14. III. 1997). Diplomirao pravo u Beču, školovao se za filmskoga snimatelja u Parizu, zatim radi u Berlinu kao asistent snimatelja.… Nastavi čitati

Zinovjev, Grigorij Jevsejevič

Zinovjev, Grigorij Jevsejevič (Radomiljski), sovj. političar (Kirovgrad, Ukrajina, 11. IX. 1883 – Moskva, 25. VIII. 1936). Od 1901. član Rus. socijaldemokr. partije; na njezinu II. kongresu priključuje se boljševicima (1903). Od 1905. član petrogradskoga stranačkoga komiteta; nakon gušenja revolucije uhićen… Nastavi čitati

Zinzendorf, Nikolaus Ludwig von

Zinzendorf, Nikolaus Ludwig von, njemački teolog (Dresden, 26. V. 1700 – Herrnhut, 9. V. 1760). Luteranski pastor. Na svojem imanju u Berthelsdorfu primio Moravsku (češku) braću i organizirao Herrnhutsku bratsku zajednicu koja je težila sjedinjenju s katolicima i pravoslavnima,… Nastavi čitati

Zjuganov, Genadij

Zjuganov, Genadij, rus. političar (Mimrino, 26. XI. 1944). U obavještajnoj službi Crvene armije 1963–66. Član KPSS-a od 1966, tajnik Komsomola Orjolske oblasti od 1970, tajnik za ideologiju i propagandu KP Orjolske oblasti 1980–83. Instruktor KPSS-a od 1983. Kritičar Gorbačova,… Nastavi čitati

Zlamalik, Vinko

Zlamalik, Vinko, hrvatski povjesničar umjetnosti (Gradačac, BiH, 21. XII. 1923 – Zagreb, 22. I. 1991). Diplomirao (1953) i doktorirao (1984) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1964. ravnatelj Strossmayerove galerije starih majstora. Autor brojnih izložaba, likovnih kritika, predgovora kataloga… Nastavi čitati

Zlatar, Andrija

Zlatar, Andrija, dubr. pjesnik (kraj XV./poč. XVI. st.). Poistovjećivan s Andrijom Čubranovićem, autorom Jeđupke. Jedan od pjesnika Ranjinina zbornika, pripisuje mu se šezdesetak pjesama petrarkističkog oblika i inspiracije.

Zlatarić, Dominko (Dinko)

Zlatarić, Dominko (Dinko), hrv. književnik (Dubrovnik, 1558 – Dubrovnik, 1613). Obrazovan u Padovi, gdje je na sveučilištu uživao velik ugled. Pisao ljubavne, prigodne i refleksivne pjesme pod utjecajem naše i tal. petrarkističke poezije. Smatra ga se “bembističkim” pjesnikom bogata… Nastavi čitati

Zlatić, Slavko

Zlatić, Slavko, hrvatski skladatelj, dirigent i glazbeni pedagog (Sovinjak, 1. VI. 1910 – Pula, 27. X. 1993). Studij glazbe završio na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. U Sušaku od 1937. gradski kapelnik, direktor glazbene škole. Od 1946. u Zagrebu glazbeni… Nastavi čitati

Zlobec, Ciril

Zlobec, Ciril, slovenski književnik i političar (Ponikve, kraj Sežane, 4. VII. 1925). Diplomirao slavistiku u Ljubljani 1953. Radio kao novinar i urednik na radiju i u časopisima (Beseda, Sodobnosti). Autor više zbirki pjesama (Pobjeglo djetinjstvo; Ljubav; Naša oaza;… Nastavi čitati

Zmajević, Matija

Zmajević, Matija, hrvatski pomorac (Perast, Crna Gora, 6. I. 1680 – Tavrov na Donu, 3. IX. 1735). Od 1712. u Rusiji u službi cara → Petra I. Velikog, od 1721. kontraadmiral, a 1725.… Nastavi čitati