LIČNOSTI

Zimmermann, Robert

Zimmermann, Robert, austrijski filozof (Prag, 2. XI. 1824 – Prag, 1. IX. 1898). Profesor u Beču i Pragu. Bavio se najviše pitanjima estetike u kojima razvija herbartovski formalistički pristup. Utjecao na filozofijsku estetiku F. Markovića. Glavna djela: Filozofska propedeutika; Estetika.

Zimmermann, Stjepan

Zimmermann, Stjepan, hrv. filozof (Virovitica, 24. XII. 1884 – Zagreb, 13. IV. 1963). Studirao teologiju; zaređen 1907. Habilitirao se 1918. iz filozofije te djelovao kao prof; 1923/4. rektor Zagreb. sveučilišta. Poslije rata umirovljen. Razvijao vlastiti sustav filozofije života. Pisao… Nastavi čitati

Zinkernagel, Rolf Martin

Zinkernagel, Rolf Martin, švicarski imunolog (Riehen, kraj Basela, 6. I. 1944). Diplomirao medicinu u Baselu, doktorirao u Canberri, gdje je surađivao s → P. Dohertyjem. Profesor eksperimentalne patologije i imunologije na Sveučilištu u Zürichu. Za važno otkriće… Nastavi čitati

Zinnemann, Fred

Zinnemann, Fred (pravim imenom Alfred), američki filmski redatelj austrijskoga podrijetla (Rzeszów, danas Poljska, 29. IV. 1907 – London, 14. III. 1997). Diplomirao pravo u Beču, školovao se za filmskoga snimatelja u Parizu, zatim radi u Berlinu kao asistent snimatelja.… Nastavi čitati

Zinovjev, Grigorij Jevsejevič

Zinovjev, Grigorij Jevsejevič (Radomiljski), sovj. političar (Kirovgrad, Ukrajina, 11. IX. 1883 – Moskva, 25. VIII. 1936). Od 1901. član Rus. socijaldemokr. partije; na njezinu II. kongresu priključuje se boljševicima (1903). Od 1905. član petrogradskoga stranačkoga komiteta; nakon gušenja revolucije uhićen… Nastavi čitati

Zinzendorf, Nikolaus Ludwig von

Zinzendorf, Nikolaus Ludwig von, njemački teolog (Dresden, 26. V. 1700 – Herrnhut, 9. V. 1760). Luteranski pastor. Na svojem imanju u Berthelsdorfu primio Moravsku (češku) braću i organizirao Herrnhutsku bratsku zajednicu koja je težila sjedinjenju s katolicima i pravoslavnima,… Nastavi čitati

Zjuganov, Genadij

Zjuganov, Genadij, rus. političar (Mimrino, 26. XI. 1944). U obavještajnoj službi Crvene armije 1963–66. Član KPSS-a od 1966, tajnik Komsomola Orjolske oblasti od 1970, tajnik za ideologiju i propagandu KP Orjolske oblasti 1980–83. Instruktor KPSS-a od 1983. Kritičar Gorbačova,… Nastavi čitati

Zlamalik, Vinko

Zlamalik, Vinko, hrvatski povjesničar umjetnosti (Gradačac, BiH, 21. XII. 1923 – Zagreb, 22. I. 1991). Diplomirao (1953) i doktorirao (1984) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1964. ravnatelj Strossmayerove galerije starih majstora. Autor brojnih izložaba, likovnih kritika, predgovora kataloga… Nastavi čitati

Zlatar, Andrija

Zlatar, Andrija, dubr. pjesnik (kraj XV./poč. XVI. st.). Poistovjećivan s Andrijom Čubranovićem, autorom Jeđupke. Jedan od pjesnika Ranjinina zbornika, pripisuje mu se šezdesetak pjesama petrarkističkog oblika i inspiracije.

Zlatarić, Dominko (Dinko)

Zlatarić, Dominko (Dinko), hrv. književnik (Dubrovnik, 1558 – Dubrovnik, 1613). Obrazovan u Padovi, gdje je na sveučilištu uživao velik ugled. Pisao ljubavne, prigodne i refleksivne pjesme pod utjecajem naše i tal. petrarkističke poezije. Smatra ga se “bembističkim” pjesnikom bogata… Nastavi čitati

Zlatić, Slavko

Zlatić, Slavko, hrvatski skladatelj, dirigent i glazbeni pedagog (Sovinjak, 1. VI. 1910 – Pula, 27. X. 1993). Studij glazbe završio na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. U Sušaku od 1937. gradski kapelnik, direktor glazbene škole. Od 1946. u Zagrebu glazbeni… Nastavi čitati

Zlobec, Ciril

Zlobec, Ciril, slovenski književnik i političar (Ponikve, kraj Sežane, 4. VII. 1925). Diplomirao slavistiku u Ljubljani 1953. Radio kao novinar i urednik na radiju i u časopisima (Beseda, Sodobnosti). Autor više zbirki pjesama (Pobjeglo djetinjstvo; Ljubav; Naša oaza;… Nastavi čitati

Zmajević, Matija

Zmajević, Matija, hrvatski pomorac (Perast, Crna Gora, 6. I. 1680 – Tavrov na Donu, 3. IX. 1735). Od 1712. u Rusiji u službi cara → Petra I. Velikog, od 1721. kontraadmiral, a 1725.… Nastavi čitati

Zmajević, Vicko

Zmajević, Vicko, hrvatski svećenik i pisac (Perast,  danas Crna Gora, 23. XII. 1670 – Zadar, 11. IX. 1745). Završio studij teologije u Rimu; od 1701. barski, od 1713. zadarski nadbiskup i apostolski povjerenik za Albaniju, Bugarsku, Makedoniju… Nastavi čitati

Znaniecki, Florian

Znaniecki, Florian, poljski sociolog (Świątniki, 15. I. 1882 – Champaign, Illinois, 23. III. 1958). Doktorirao u Krakovu. U SAD-u od 1914. do 1919. U Poznańu preuzima Katedru filozofije i sociologije, otvara Institut za sociologiju. Razvio koncept sociologije kao znanosti… Nastavi čitati

Zoe

Zoe, biz. carica (Carigrad, oko 978 – Carigrad, 1050). Kći cara Konstantina VIII., supruga Romana III. Argira. Vladala od 1028. God. 1034, nakon iznenadne smrti supruga (kojega je, čini se, Z. dala otrovati), preudala se za svojega ljubavnika Mihaela… Nastavi čitati

Zoffany, Johann

Zoffany (Zauffaly), Johann (John), engleski slikar njemačkoga podrijetla (Frankfurt na Majni, 13. III. 1733 – London, 11. IX. 1810). Isprva u duhu rokokoa 1750-ih radi mitološke i biblijske kompozicije. Od 1761. djelovao je u Londonu, 1764. došao pod patronat… Nastavi čitati

Zogu I., Ahmedbeg

Zogu I. (Ahmed Zogu), albanski predsjednik i kralj (Burgajet, 8. X. 1895 – Suresnes, Francuska, 9. IV. 1961). Vođa reformističke Narodne stranke (od 1919). Ministar unutarjih poslova (1920, 1921–22), rata (1921), predsjednik vlade (1922–24). Godine 1925. postao predsjednikom republike.… Nastavi čitati

Zola, Émile

Zola, Émile, francuski romanopisac (Pariz, 2. IV. 1840 – Pariz, 29. IX. 1902). Važan teoretičar i autor naturalizma, kritičar društva. Prvi veći uspjeh postiže romanom Thérèse Raquin, s temom o mržnji i dubokim nesporazumima između muškarca i žene.… Nastavi čitati

Zonara, Ivan

Zonara, Ivan, biz. pov. pisac (? o. 1075 – ?, 1150). Visoki dvorjanin na dvoru cara Aleksija I. Komnena; poslije se zamonašio i povukao iz javnog života. Autor opsežnog pregleda svj. povijesti (Epitome) od postanka svijeta do 1118, važnog… Nastavi čitati