LIKOVNE UMJETNOSTI I ARHITEKTURA

videoumjetnost ili video-art

videoumjetnost ili video-art, oblik umj. stvaranja u kojem se umjetnik služi videotehnikom kao sredstvom umj. izražavanja s vlastitim kriterijima estetskoga vrednovanja. Proizašao poč. 1960-ih razvitkom komerc. programa prenosive tv tehnike, prvi se put prezentirao na multimedijalnom ostvarenju umj. grupe… Nastavi čitati

Vidović, Emanuel

Vidović, Emanuel, slikar (Split, 24. XII 1870 – Split, 1. VI 1953). Isprva pod utjecajem divizionista G. Segantinija, potom eur. umj. tokova, os. postimpresionizma, slikao vedute venec. kanala, laguna i motive iz ribarskih naselja u njezinoj okolici (Chioggia).… Nastavi čitati

Vigée-Lebrun (Le Brun), Élisabeth

Vigée-Lebrun (Le Brun), Élisabeth, francuska slikarica (Pariz, 16. IV. 1755 – Pariz, 30. III. 1842). U stilu ranoga klasicizma, dopadljivim i pretežno svijetlim koloritom naslikala više od 600 portreta, uglavnom žena (Autoportret s kćerkom; Lady Hamilton).

Vigeland, Gustaf

Vigeland, Gustaf, norv. kipar (Mandal, 11. IV. 1869 – Oslo, 12. III. 1943). Učio u Oslu, Parizu i Italiji. Razvijao se od Rodinova impresionizma do ekspresionizma. Sva ljudska duševna stanja nastojao je podići do univerzalnih simbola (Patnja; Sreća)… Nastavi čitati

Vignola, Giacomo da

Vignola, Giacomo da (pr. ime G. Barozzi), tal. graditelj (Vignola, 1. X 1507 – Rim, 7. VII 1573). Uz A. Palladija jedan od začetnika klasicizma. Radio u Bologni (projekt za pročelje crkve S. Petronio, nekoliko palača i crkava). Od 1546.… Nastavi čitati

vila

vila (lat.), prvotno, ljetnikovac, često velikih razmjera i raskošan, okružen parkom. Ladanjske kuće u blizini grad. naselja gradili su Egipćani, Babilonci, Perzijci, narodi Dalekog istoka (paviljoni). Omiljele i Rimljanima. U novije vrijeme obiteljska stamb. zgrada s većim ili manjim vrtom, u mirnoj grad. četvrti.

Villlard de Honnnecourt

Villlard de Honnnecourt, franc. graditelj (prva pol. XIII. st.). Ostavio rukopis (1230–35) s opisima i crtežima nekih franc. građevnih spomenika te preciznim uputama o načinu građenja. Od iznimne važnosti za proučavanje srednjovj. graditeljstva.

Villon, Jacques

Villon, Jacques (pravim imenom i prezimenom Gaston Émile Duchamp), francuski slikar i grafičar (Damville, 31. VII. 1875 – Puteaux, 9. VI. 1963). Brat slikara → Marcela Duchampa, kipara → Raymonda Duchamp-Villona i slikarice Susanne Duchamp-Crotti. Isprva se… Nastavi čitati

Vincek, Žarko

Vincek, Žarko, hrvatski arhitekt (Kranj, Slovenija, 7. VIII. 1918 – Zagreb, 22. IX. 2001). Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Kao autor i koautor projektirao uglavnom školske, hotelske i stambene zgrade te hotele (Libertas i Palas u Dubrovniku).

Vincent iz Kastva

Vincent iz Kastva (lat. Vincentius de Castua), hrv. slikar (druga pol. XV. st.). Predstavnik tzv. mekoga stila u kasnogot. zidnom slikarstvu Istre. Oslikao brod crkve sv. Marije na Škrilinama kraj Berma (1474). Ističu se Mrtvački ples i Poklonstvo kraljeva.

vinjeta

vinjeta (franc.) 1. Ornament sastavljen od listova, grančica i vitica loze. Javlja se u sr. vijeku kao ukras iluminiranih rukopisa. Od doba tiskanih knjiga v. je graf. ukras uz naslov na početku, a napose na završetku pojedinoga poglavlja. Namjena mu… Nastavi čitati

Viola, Bill

Viola, Bill, američki videoumjetnik (New York, 25. I. 1951). Jedan od pionira videoumjetnosti, stvara videoinstalacije, glazbene performanse i televizijske radove. Nakon eksperimentiranja s tehnološkim, osobito akustičnim, mogućnostima medija (na primjer Playing Soul Music to My Freckles, 1975), usredotočuje… Nastavi čitati

Viollet-le-Duc, Eugène Emmanuel

Viollet-le-Duc, Eugène Emmanuel, francuski arhitekt i konzervator (Pariz, 27. I. 1814 – Lausanne, 17. IX. 1879). Veliki pobornik historicizma. Kao radikalni restaurator srednjovjekovne arhitekture i autor mnogobrojnih djela s područja arhitekture (Razložni rječnik francuske arhitekture od XI. do… Nastavi čitati

Virius, Mirko

Virius, Mirko, hrvatski slikar naivac (Đelekovec, 28. X. 1889 – Zemun, ?. V. 1943). U početku crtao pod utjecajem Krste Hegedušića i skupine Zemlja, s kojom je izlagao na izložbi 1936. u Zagrebu, potom slikao tempere na staklu i… Nastavi čitati

Vischer, Peter st.

Vischer, Peter st., njem. kipar (Nürnberg, o. 1460 – Nürnberg, 7. I. 1529). Pretežno radio u bronci. Začetnik renesanse u njem. kiparstvu, izradio monumentalne spomenike i grobnice u Nürnbergu (1508) i Innsbrucku (1513), poslije i u crkvama u Regensburgu, Berlinu i Mainzu.

Visconti, Ludovico (Louis)

Visconti, Ludovico (Louis), franc. arhitekt talijanskog podrijetla (Rim, 11. II. 1791 – Pariz, 29. XII. 1853). Poznat po izgradnji mauzoleja Napoleona I. u Dôme des Invalides u Parizu, kojem je dao oblik otvorene kripte u čijem se središtu nalazi sarkofag od crvena porfira.

viskoza

viskoza, tkanina od celuloznih vlakana koja se obično miješaju s pamukom ili umjetnom svilom. Upotrebljava se za ženske svečane i šport. haljine i hlače, muška svečana odijela i dr.

Vitić, Ivo

Vitić, Ivo, hrvatski arhitekt (Šibenik, 21. II. 1917 – Zagreb, 21. XII. 1986). Završio Tehnički fakultet u Zagrebu 1941. Projektirao mnogobrojne obiteljske vile i višekatne stambene zgrade u Zagrebu (Pionirski grad, danas Grad mladih), a ostvarenjima, često interpolirana u… Nastavi čitati

vitraj

vitraj (franc.), prozorska ploha sastavljena od raznobojnih staklenih pločica povezanih olovnim okvirima (armatura). Ukras crkv. prozora. Najstariji v. izvedeni su potkraj X. st. u Reimsu. Vrhunac dosežu u XIII. st.

vitrina

vitrina (franc.) 1. Ormarić sa staklenim plohama i policama. Ušao u modu u doba Luja XVI. za držanje porculanskih figurica i posuđa, kipića od bjelokosti i različnih ukrasnih predmeta. U muzejima služi za izlaganje umj., pov., etnografskih i drugih predmeta… Nastavi čitati