LIKOVNE UMJETNOSTI I ARHITEKTURA

Zauner, Franz Oton von

Zauner, Franz Oton von, austr. kipar (Untervalpataun, 5. VII. 1746 – Beč, 3. III. 1822). Najprije radio u stilu rokokoa (fontana u parku Schönbrunn u Beču) potom se u Rimu opredijelio za klasicizam i postao vodeći predstavnik toga stila… Nastavi čitati

Zeman, Josip

Zeman, Josip, hrvatski kipar i oblikovatelj (Palešnik, 3. V. 1927 – Zagreb, 30. I. 2001). U Zagrebu završio Školu primijenjene umjetnosti. Preteča i pobornik apstraktne skulpture u Hrvatskoj. Autor prvih mobila (Ptica raketa oblijeće obruč svijeta, 1962). Znatan… Nastavi čitati

Zemlja

Zemlja, skupina likovnih umjetnika lijevoga socijalno-političkog usmjerenja i izrazito figuralnog izraza, osnovana u Zagrebu 1929, djelovala do 1935, kada ju je policija zabranila. Glavni pokretači slikar → Krsto Hegedušić i arhitekt → Drago Ibler. Skupina je… Nastavi čitati

ZERO

ZERO, umjetnička skupina utemeljena 1957. u Düsseldorfu (Heinz Mack, Otto Piene i Günther Uecker). U svojim su radovima težili spajanju svjetla, pokreta i prostora u nedjeljivu cjelinu; glavna ostvarenja u kinetičkoj umjetnosti (Mackov Projekt Shara, 1961; Pieneov Svjetlosni balet… Nastavi čitati

Zeuksid

Zeuksid, grč. slikar (←V. st.). Po čuvenju najveći od svih grč. slikara, ali mu nijedno djelo nije sačuvano.

zigurat

zigurat (iz asirskoga), sakralna građevina u sumerskom, babilonskom i asirskom graditeljstvu; isprva građena na niskoj terasi, poslije na 7 terasa, s hramom na najvišoj. Prvi klasični zigurat izgrađen je oko ←2000, a najpoznatiji među njima jest babilonski toranj (u antici… Nastavi čitati

Zlamalik, Vinko

Zlamalik, Vinko, hrvatski povjesničar umjetnosti (Gradačac, BiH, 21. XII. 1923 – Zagreb, 22. I. 1991). Diplomirao (1953) i doktorirao (1984) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1964. ravnatelj Strossmayerove galerije starih majstora. Autor brojnih izložaba, likovnih kritika, predgovora kataloga… Nastavi čitati

zlatarstvo

zlatarstvo, izrađivanje nakita i predmeta primijenjene umjetnosti od plemenitih kovina (srebra, zlata, platine), kadšto u kombinaciji s dragim i poludragim kamenjem, biserjem, emajlom, koraljem i sl. Najčešći tehn. postupci z. su kovanje (hladno i toplo), lijevanje, iskucavanje, cizeliranje, niello,… Nastavi čitati

zograf

zograf (grč.), ikonopisac i slikar fresaka; naziv se upotrebljava u Bizantu i na područjima pod biz. kult. i polit. utjecajem.

Zrinščak, Mirko

Zrinščak, Mirko, hrv. slikar i kipar (Volovsko, 22. III. 1953). Završio Akademiju lijepih umjetnosti u Veneciji. Od 1989. živi i radi u Veprincu na Učki u vlastitom Centru za multimedijalna istraživanja. U slikama, instalacijama i prostornim konstrukcijama povezuje tradiciju s inovacijama.

Zuccaro, Antonio

Zuccaro, Antonio, tal. slikar (San Vito al Tagliamento, 23. IV. 1827 – Trst, 22. V. 1892). Slikao portrete u Zadru i Splitu, izveo dekoracije u Bajamontijevu kazalištu. Autor mnogih oltarnih slika za dalm. crkve.

Zuloaga y Zabaleta, Ignacio

Zuloaga y Zabaleta, Ignacio, španj. slikar (Eibar, 26. VII. 1870 – Madrid, 31. X. 1945). Samouk. U portretima, prizorima borba s bikovima, likovima vračara, Cigana, prosjaka i sl. povezao je slikarstvo velikih majstora španj. slikarstva, os. D. Velázqueza i F. Goye, s impresionizmom.

Zuppa, Antun

Zuppa, Antun, hrvatski slikar i grafičar (Split, 17. X. 1897 – Split, 19. IV. 1969). Završio Akademiju u Zagrebu. Likovni pedagog u Splitu i Zagrebu. Radovi u međuraću imaju socijalne, a poslijeratni izrazitije lirske značajke (Kupačica, 1955). Istaknuti grafičar i akvarelist.

Zurbarán, Francisco de

Zurbarán, Francisco de, španj. slikar (Fuente de Cantos, 7. XI. 1598 – Madrid, 27. VIII. 1664). Uz D. Velázqueza, vodeći slikar španj. baroka. Od 1638. dvorski slikar Filipa IV. Slikao portrete, mrtve prirode i dramatične mistično-religiozne kompozicije iz života… Nastavi čitati

zvekir → alka

zvekir alka

zvono

zvono 1. Šuplje kovinsko tijelo (najčešće od bronce) u obliku izvrnute kupe, koje proizvodi zvuk kad je udareno iznutra batom ili čekićem izvana; služi magičnim (tjeranje duhova), kultnim (poziv na molitvu, sprovod) i signalnim svrhama (uzbuna). Poznato kod primitivnih naroda… Nastavi čitati

žabo

žabo (franc.), nabrani ukras od čipke ili meke svečane tkanine na ovratniku ili prsima odjevnog predmeta. U XVIII. i XIX. st. modni detalj muške odjeće, u XX. st. isključivo ženske.

Žaja, Jure

Žaja, Jure, hrv. kipar i slikar (Aržano, kraj Imotskoga, 19. IV. 1944). Završio Akademiju, suradnik Majstorske radionice V. Radauša u Zagrebu. Slika figurativne kompozicije, a u drvu i kamenu oblikuje skulpture i reljefe ugl. sa sakralnim prizorima. Bavi se izradbom vitraja.

žara

žara (arap. preko španj.) 1. Zemljana posuda, ćup. 2. Urna s pepelom pokojnika. 3. Kutija za ubacivanje npr. glasačkih listića, kuglica s brojevima ili ceduljama s imenima prilikom ždrijebljenja i sl.

Žiljak, Nada

Žiljak, Nada, hrvatska grafičarka i slikarica (Zagreb, 17. VI. 1944). Završila Akademiju u Zagrebu; grafiku usavršavala kod oca → A. Kinerta. U grafici nemirnim crtežom izrađuje stilizirane kompozicije, a u slikarstvu bojom postiže lirski ugođaj.