LIKOVNE UMJETNOSTI I ARHITEKTURA

Vojvodić, Ivo

Vojvodić, Ivo, hrv. slikar (Dubrovnik, 29. XI. 1923 – Dubrovnik, 5. VIII. 1994). Diplomirao na Akademiji u Zagrebu. Slikar sredozemnoga urbanog ambijenta, os. motiva Dubrovnika i mora. Razvijenim osjećajem za kompoziciju i kolorit radio mrtve prirode, poetične interijere i portrete.

Vollard, Ambroise

Vollard, Ambroise, francuski galerist i pisac o umjetnosti (Saint-Denis, Réunion, 3. VII. 1867 – Pariz, 22. VII. 1939). Od 1893. u Parizu vodio galeriju, koja je nekoliko desetljeća bila središte umjetničkoga života (prve izložbe P. Cézannea, skupine Nabis i… Nastavi čitati

voluta

voluta (lat.), spiralno zavijeni dekorativni arhit. element iz grč. graditeljstva, poslije i u rim. te u kasnoj renesansi, os. u baroku.

Voljevica, Ismet (Ico)

Voljevica, Ismet (Ico), hrvatski karikaturist (Mostar, BiH, 18. VII. 1922 – Zagreb, 30. X. 2008). Autor popularnog lika Grge kojim je, više od četiri desetljeća, komentirao aktualne događaje, najprije u satiričnom listu Kerempuh, potom kao kolumnu u Večernjem… Nastavi čitati

Vos, Cornelis de

Vos, Cornelis de, flamanski slikar (Hulst, o. 1584 – Antwerpen, 9. V. 1651). Uz P. P. Rubensa i A. van Dycka, najznamenitiji flamanski portretist. Njegovi pojedinačni i skupni portreti ističu se vjerodostojno ostvarenim fizionomijama te raskošnim i potanko naslikanim… Nastavi čitati

voštana plastika → ceroplastika

voštana plastika ceroplastika

Vouet, Simon

Vouet, Simon, franc. slikar (Pariz, 9. I. 1590 – Pariz, 30. VI. 1649). Djelovao u Engleskoj, Istanbulu i Italiji, od 1627. dvorski slikar Luja XIII. Pod utjecajem Caravaggia u franc. slikarstvo uveo naturalistička shvaćanja tal. baroka. Radio portrete po… Nastavi čitati

Vranjanin, Franjo → Laurana, Francesco

Vranjanin, Franjo Laurana, Francesco

Vranjanin, Lucijan → Laurana, Luciano

Vranjanin, Lucijan Laurana, Luciano

vrata

vrata 1. U građevinarstvu, otvor u stijeni građevine koji se koristi za ulazak odn. izlazak. Prema načinu otvaranja mogu biti krilna, klizna, njišuća, okretna ili složiva (harmonika). 2. U elektronici, kontrolna elektroda kod FET tranzistora ili logički sklop. 3. U… Nastavi čitati

Vries, Adriaen de

Vries, Adriaen de, holandski kipar (Den Haag, oko 1560 – Prag, 15. XII. 1626). Učenik Giambologne u Firenci; radio u Rimu i Torinu; od 1601. u službi Rudolfa II. u Pragu. Isprva je oblikovao manirističkim načinom, potom u duhu… Nastavi čitati

Vrkljan, Zlatan

Vrkljan, Zlatan, hrv. slikar (Zagreb, 17. II. 1955). Završio Akademiju i Majstorsku radionicu Lj. Ivančića i N. Reisera u Zagrebu. Isprva slikao narativne kompozicije na sezanovski način, potom u postmodernističkom duhu slobodne geometrijske kompozicije i portrete; u potonjim radovima… Nastavi čitati

Vrkljan, Zvonimir

Vrkljan, Zvonimir, hrv. arhitekt (Vukovar, 26. VII. 1902 – Zagreb, 9. VI. 1999). Završio Tehn. fak. u Zagrebu na kojem je predavao. U međuraću projektirao u duhu moderne arhitekture više javnih (Veterinarski fak., gimnazija u Savskoj) i stamb. zgrada,… Nastavi čitati

Vrlić, Anton

Vrlić, Anton, hrv. slikar (Split, 5. VI. 1957). Diplomirao na Akademiji u Zagrebu. Slika na tragu apstraktnoga ekspresionizma. Autor više mapa grafike te mozaika u crkvi Gospe sinjske, 1989.

Vuco, Miro

Vuco, Miro, hrv. kipar (Vojnić, kraj Sinja, 15. IX. 1941). Diplomirao na zagreb. Akademiji gdje radi kao prof. Jedan od osnivača skupine Biafra. Vodeći predstavnik angažirane figuracije šokantnih prizora i ekspanzivne plastične energije. Autor javnih spomenika.

Vuillard, Jean Édouard

Vuillard, Jean Édouard, francuski slikar i grafičar (Cuiseaux, 12. XI. 1868 – La Baule, 21. VI. 1940). Jedan od osnivača grupe → Nabis. Pod utjecajem P. Gauguina, H. Toulouse-Lautreca i japanskoga višebojnog drvoreza, a osobito P.… Nastavi čitati

Vukić, Feđa

Vukić, Feđa, hrvatski povjesničar umjetnosti (Zadar, 19. XI. 1960). Završio Filozofski fakultet u Zadru. Predaje na studiju dizajna u Zagrebu. Piše o povijesti moderne arhitekture i dizajna (Stoljeće hrvatskoga dizajna, 1996).

Vulas, Šime

Vulas, Šime, hrvatski kipar (Drvenik Veli, 17. III. 1932). Završio zagrebačku Akademiju, suradnik Majstorske radionice Vanje Radauša (1958–62). Pretežno u drvu oblikuje lirski intonirane, harmonične apstraktne kompozicije, čije nadahnuće nalazi u predmetnom svijetu (Dvostruka jedra; Portali;… Nastavi čitati

Vulin, Ante

Vulin, Ante, hrvatski arhitekt (Pag, 12. VII. 1932 – Zagreb, 5. II. 2012). Diplomirao i doktorirao u Zagrebu, profesor Arhitektonskoga fakulteta; član HAZU. Projektirao veći broj obiteljskih kuća, stambenih zgrada, hotela i škola u Šibeniku, Vodicama i dr. Rekonstruirao… Nastavi čitati

Vulpe, Milan

Vulpe, Milan, hrvatski slikar i oblikovatelj (Dubrovnik, 22. II. 1918 – Zagreb, 21. X. 1990). Diplomirao na zagrebačkoj Akademiji. Začetnik i promicatelj grafičkog oblikovanja u Hrvatskoj. Osebujnim, jednostavnim i prepoznatljivim stilom oblikovao ambalažu za proizvode Plive, Chromosa i dr.,… Nastavi čitati