LIKOVNE UMJETNOSTI I ARHITEKTURA

Vitruvije Polion, Marko

Vitruvije Polion, Marko (lat. Marcus Vitruvius Pollio), rim. graditelj (←I st.). O. ←25. napisao djelo O arhitekturi u 10 knjiga, jedini sačuvani prikaz ant. arhitekture. Nastao u vrijeme najvišeg uspona rim. arhitekture, sadrži važne podatke o rim. gradovima, utvrdama, javnim… Nastavi čitati

Vivarini

Vivarini, obitelj tal. slikara u XV. st. Gl. predstavnik Antonio (Murano, o. 1415 – Murano, između 1476. i 1484), značajan za razvoj slikarstva u Veneciji. Prvi majstor koji je prevladao tradic. biz. način mlet.-muranske škole i tvrde got. sheme,… Nastavi čitati

Vižintin, Boris

Vižintin, Boris, hrvatski povjesničar umjetnosti (Plase, kraj Crikvenice, 1. IX. 1921 – Zagreb, 15. VII. 2001). Završio Filozofski fakultet u Zagrebu. Bio je ravnatelj Moderne galerije u Rijeci, osnivač više međunarodnih likovnih manifestacija (Biennale mladih). Proučavao pretežito umjetnost XIX.… Nastavi čitati

Vlahović, Branko

Vlahović, Branko, hrvatski kipar (Bjelovar, 1. IX. 1924 – Zagreb, 10. XI. 1979). Završio Akademiju u Zagrebu 1951. Jedan od glavnih predstavnika minimalističke skulpture u hrvatskom kiparstvu. U patiniranom drvu i crnome limu oblikovao zatvorena tijela kubičnih volumena (Skulptura IV, 1963).

Vlaminck, Maurice

Vlaminck, Maurice de, francuski slikar i grafičar (Pariz, 4. IV. 1876 – Rueil-la-Gadelière, 11. X. 1958). Samouk. Isprva pod utjecajem Vincenta van Gogha slikao pretežito ekspresivne krajolike istiskujući boju izravno iz tube, potom s Henrijem Matisseom razvijao fovizam. Neko… Nastavi čitati

Vodička, Mladen

Vodička, Mladen, hrv. arhitekt (Zagreb, 8. III. 1926 – Zagreb, 14. X. 1989). Završio Arhit. fak. u Zagrebu na kojem je bio prof. Projektirao i adaptirao pretežito zdravstv. ustanove (domovi zdravlja u Labinu i Samoboru), biblioteke, javne i stamb.… Nastavi čitati

Vojnović, Zdenko

Vojnović, Zdenko, hrvatski povjesničar umjetnosti i muzeolog (Zagreb, 12. III. 1912 – Rijeka, 15. VII. 1954). Završio Filozofski fakultet u Zagrebu. Ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt. Bavio se reorganizacijom muzejskih djelatnosti i osnovao kolegij muzeologije na Sveučilištu u… Nastavi čitati

Vojvodić, Ivo

Vojvodić, Ivo, hrv. slikar (Dubrovnik, 29. XI. 1923 – Dubrovnik, 5. VIII. 1994). Diplomirao na Akademiji u Zagrebu. Slikar sredozemnoga urbanog ambijenta, os. motiva Dubrovnika i mora. Razvijenim osjećajem za kompoziciju i kolorit radio mrtve prirode, poetične interijere i portrete.

Vollard, Ambroise

Vollard, Ambroise, francuski galerist i pisac o umjetnosti (Saint-Denis, Réunion, 3. VII. 1867 – Pariz, 22. VII. 1939). Od 1893. u Parizu vodio galeriju, koja je nekoliko desetljeća bila središte umjetničkoga života (prve izložbe P. Cézannea, skupine Nabis i… Nastavi čitati

voluta

voluta (lat.), spiralno zavijeni dekorativni arhit. element iz grč. graditeljstva, poslije i u rim. te u kasnoj renesansi, os. u baroku.

Voljevica, Ismet (Ico)

Voljevica, Ismet (Ico), hrvatski karikaturist (Mostar, BiH, 18. VII. 1922 – Zagreb, 30. X. 2008). Autor popularnog lika Grge kojim je, više od četiri desetljeća, komentirao aktualne događaje, najprije u satiričnom listu Kerempuh, potom kao kolumnu u Večernjem… Nastavi čitati

Vos, Cornelis de

Vos, Cornelis de, flamanski slikar (Hulst, o. 1584 – Antwerpen, 9. V. 1651). Uz P. P. Rubensa i A. van Dycka, najznamenitiji flamanski portretist. Njegovi pojedinačni i skupni portreti ističu se vjerodostojno ostvarenim fizionomijama te raskošnim i potanko naslikanim… Nastavi čitati

voštana plastika → ceroplastika

voštana plastika ceroplastika

Vouet, Simon

Vouet, Simon, franc. slikar (Pariz, 9. I. 1590 – Pariz, 30. VI. 1649). Djelovao u Engleskoj, Istanbulu i Italiji, od 1627. dvorski slikar Luja XIII. Pod utjecajem Caravaggia u franc. slikarstvo uveo naturalistička shvaćanja tal. baroka. Radio portrete po… Nastavi čitati

Vranjanin, Franjo → Laurana, Francesco

Vranjanin, Franjo Laurana, Francesco

Vranjanin, Lucijan → Laurana, Luciano

Vranjanin, Lucijan Laurana, Luciano

vrata

vrata 1. U građevinarstvu, otvor u stijeni građevine koji se koristi za ulazak odn. izlazak. Prema načinu otvaranja mogu biti krilna, klizna, njišuća, okretna ili složiva (harmonika). 2. U elektronici, kontrolna elektroda kod FET tranzistora ili logički sklop. 3. U… Nastavi čitati

Vries, Adriaen de

Vries, Adriaen de, holandski kipar (Den Haag, oko 1560 – Prag, 15. XII. 1626). Učenik Giambologne u Firenci; radio u Rimu i Torinu; od 1601. u službi Rudolfa II. u Pragu. Isprva je oblikovao manirističkim načinom, potom u duhu… Nastavi čitati

Vrkljan, Zlatan

Vrkljan, Zlatan, hrv. slikar (Zagreb, 17. II. 1955). Završio Akademiju i Majstorsku radionicu Lj. Ivančića i N. Reisera u Zagrebu. Isprva slikao narativne kompozicije na sezanovski način, potom u postmodernističkom duhu slobodne geometrijske kompozicije i portrete; u potonjim radovima… Nastavi čitati

Vrkljan, Zvonimir

Vrkljan, Zvonimir, hrv. arhitekt (Vukovar, 26. VII. 1902 – Zagreb, 9. VI. 1999). Završio Tehn. fak. u Zagrebu na kojem je predavao. U međuraću projektirao u duhu moderne arhitekture više javnih (Veterinarski fak., gimnazija u Savskoj) i stamb. zgrada,… Nastavi čitati