Avogadro, Amedeo

Amedeo
Avogadro
Avogadro, Amedeo, talijanski fizičar i kemičar (Torino, 9. VIII. 1776 – Torino, 9. VII. 1856). Istražujući strukturu tvari prvi uočio njezin molekularni karakter. Postavio (1811) hipotezu (zakon) za idealne plinove: jednaki volumeni svih plinova pod jednakim tlakom i na istoj temperaturi imaju jednak broj molekula. Količina tvari od 1 mola bilo kojega plina ima jednak obujam (molarni obujam) koji iznosi 22,4141 L/mol, a broj čestica (Avogadrova konstanta ili Avogadrov broj) iznosi 6,0221367 x 1023.