Aznavour, Charles

Charles Aznavour
Aznavour, Charles (pravo ime Varenagh Aznavourian), francuski šansonijer armenskoga podrijetla (Pariz, 22. V. 1924 – Mouriès, 1. X. 2018). Pjevačku karijeru započeo je 1941. Istaknuo se posebno 1954. šansonama za → Juliette Gréco i → Gilberta Bécauda. Za svoje šansone sâm pisao stihove, po sadržaju najčešće ljubavne (Sâm; Mama; Poslije ljubavi; Grad). Glumio u mnogim filmovima.