rabinat

rabinat, služba i ured rabina. U Jeruzalemu postoji Veliki rabinat (najviši autoritet za sva pitanja židovstva) u kojem su dva nadrabina kao predstavnici aškenaskih i sefardskih Židova.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: