Bach, Alexander von

Bach, Alexander von, austrougarski političar (Loosdorf, 4. I. 1813 – dvorac Schönberg, kraj Bečkoga Novog Mjesta, 12. XI. 1893). Ministar unutarnjih poslova od 1849. Nosilac apsolutističke i centralističke politike bečkoga dvora (→ Bachov apsolutizam) sve do 1859, kada ga je, poslije poraza Austrije u ratu s Francuskom, car Franjo Josip I. otpustio. Od 1859. austrijski poslanik u Vatikanu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: