Bacon, Francis

Francis Bacon Autoportret
Bacon, Francis, engleski slikar (Dublin, 28. X. 1909 – Madrid, 28. IV. 1992). U slikarstvu samouk; jedan od najoriginalnijih slikara suvremenog europskog slikarstva. Jakim ekspresionističkim nabojem, pod utjecajem nadrealizma, slika dramatične i simbolične teme: iznakažene ljudske likove, halucinantne vizije užasa rata, sakralne teme, posebice raspeća, a posebnu grupu čine studije prema drugim slikarima (Slika; Innocent X. prema Velázquezu; Raspeće).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: