Bacon, Francis, barun Verulamski

Francis Bacon, barun Verulamski
Bacon, Francis, barun Verulamski, engleski filozof, pravnik i državnik (London, 22. I. 1561 – Highgate, 9. IV. 1626). Državni pravobranitelj, odvjetnik; lord čuvar državnog pečata i lord kancelar; barun i vikont. Zbog optužbi za korupciju osuđen (1621) i zatvoren u → Toweru, no ubrzo je oslobođen, ali se povlači iz javnog života. Jedan od utemeljitelja novovjekovne znanosti i filozofije. Nastoji izložiti osnovne principe nove metode spoznaje i prema tim principima sabrati i klasificirati sve što je ljudski um spoznao. Istinskim znanjima smatra samo ono čime se uvećava moć ljudi u svijetu, a ta se znanja stječu ako se prije oslobode predrasuda. Razlikuje četiri vrste predrasuda: idoli plemena, idoli pećine, idoli trga, idoli teatra. Zagovara iskustvo i promatranje pojava. Princip eksperimenta smatra najvišim principom svakoga znanstvenog istraživanja; razrađuje induktivnu metodu spoznaje. Napisao velik broj filozofskih, književnih, povijesnih i pravnih djela na engleskome i latinskome, od kojih su većina objavljena posmrtno. Glavna djela: O dostojanstvu i napretku znanosti (1623); Novi Organon (1620); Povijest prirodna i pokusna za utemeljenje spoznaje (1622); Ogledi ili savjeti politički i moralni (1625); Nova Atlantida (1627); Načela prava (1630).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: