Bacon, Roger

Roger Bacon
Bacon, Roger, engleski filozof, teolog i učenjak (kraj Ilchestera, Somerset, oko 1214 – Oxford, 11. VI. 1294). Nadimak “Doctor Mirabilis” (čudesni učitelj); franjevac, studirao u Oxfordu i Parizu. Zbog teološkog učenja oduzeta mu je katedra 1257, a osuđen je 1277. i bačen u zatvor iz kojega je izašao 1292. Pod utjecajem Aristotela i islamskih filozofa u svojim je radovima obuhvatio enciklopedijsko znanje od teologije do medicine. Smatra da se samo eksperimentom može doći do istinske spoznaje. Razlikuje unutarnje i vanjsko iskustvo. Preteča eksperimentalne metode kao sredstva za znanstvenu spoznaju. Predviđao je izradu lokomotive, automobila, eksploziva, zrakoplova i parobroda. Glavna djela: Veće djelo; Manje djelo; Treće djelo, nastala između 1266. i 1268.