Badura-Skoda, Paul

Badura-Skoda, Paul, austrijski pijanist (Beč, 6. X. 1927). Istaknuti interpret Mozarta. Koncertirao na turnejama po Europi, Americi i Australiji, dobitnik visokih nagrada na međunarodnim natjecanjima. Okušao se kao skladatelj, sa suprugom Evom Halfar (muzikologinja) objavio studiju o interpretaciji Mozartovih glasovnih djela.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: