Bahr, Egon

Bahr, Egon, njemački novinar i političar (Treffurt, 18. III. 1922 – Berlin, 19. VIII. 2015). Suradnik mnogih zapadnonjemačkih novina; ravnatelj Novinsko-informativnog ureda Zapadnoga Berlina 1960–66. Član Socijaldemokratske partije Njemačke (SPD), ministar vanjskih poslova 1966–69, predstojnik kancelarova kabineta 1969–72, ministar u vladi SPD-a 1972–76, glavni tajnik SPD-a 1976–81. Od 1984. direktor Instituta za mir i sigurnosnu politiku u Berlinu. Pridonio formuliranju → Brandtove “istočne politike” i otvaranju SR Njemačke prema SSSR-u i Istočnoj Europi.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: