Bahtin, Mihail Mihailovič

Mihail Mihailovič Bahtin
Bahtin, Mihail Mihailovič, ruski teoretičar književnosti (Orel, 17. XI. 1895 – Moskva 7. III. 1975). U Petrogradu i Nevelu formira tzv. Bahtinov krug (Valentin Nikolajevič Vološinov, Marija Viniaminovna Judina, Lav Vasilijevič Pumpjanski, Matvei Isajevič Kagan, Pavel Nikolajevič Medvedev). Knjige nekih pripadnika toga kruga danas se, zbog tijesne suradnje, pripisuju Bahtinu (npr. radovi Vološinova i Medvedeva). U svojim najpoznatijim djelima Problemi poetike Dostojevskog (1929) te Pitanja književnosti i estetike (1975) obrađivao pitanja teorije romana, dok se u tekstu Stvaralaštvo Françoisa Rabelaisa i narodna kultura srednjeg vijeka i renesanse (1965) usmjerava na kulturološku analizu. Razvio za suvremeno proučavanje književnosti značajne koncepte polifoničnosti, dijalogičnosti jezika, ambivalentnosti komičnog, kronotopa i dr.