Baillot, Pierre Marie François de Sales

Baillot, Pierre Marie François de Sales, francuski violinist i skladatelj (Passy, kraj Pariza, 1. X. 1771 – Pariz, 15. IX. 1842). Bio je profesor na pariškom Konzervatoriju, organizirao koncerte komorne glazbe, autor je 9 koncerata za violinu, jedne koncertantne simfonije za 2 violine i orkestar, gudačkih kvarteta, etida i drugih kraćih skladbi za violinu. Najvažnije mu je djelo udžbenik za violinu L’Art du violon (1834).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: