Bajazid II.

Bajazid II.
Bajazid II., zvan Veli (Sveti), turski sultan (Demotika, 1447/1448 – kraj Demotike, 26. V. 1512). Sin sultana Mehmeda II. Osvajača; vladao od 1481. Proširio turske stečevine od Makarske krajine, sjevera Boke (pad Herceg Novog 1482) prema Crnoj Gori (1499). Osvojio Drač i dijelove Grčke. U njegovo je doba turska vojska pod Jakub-pašom porazila hrvatsko plemstvo u Krbavskoj bitki (1493). Abdicirao pod pritiskom najmlađeg sina Selima (1512).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: