Bakarić, Vladimir

Vladimir Bakarić
Bakarić, Vladimir, hrvatski političar (Velika Gorica, 8. III. 1912 – Zagreb, 16. I. 1983). Doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Član → KPJ od 1933, tajnik SKOJ-a na Sveučilištu u Zagrebu, član CK KPH od 1940. Jedan od organizatora antifašističkog pokreta u Hrvatskoj, politički komesar GŠ NOV i PO Hrvatske 1941–43. Tajnik CK KPH (SKH), nakon uklanjanja → Andrije Hebranga 1944–46. predsjednik prve vlade NR Hrvatske 1945–53, predsjednik Sabora 1953–63. Član Predsjedništva CK SKJ od 1966, potpredsjednik Predsjedništva SFRJ 1975–76. i 1982–83. Zagovornik gospodarske reforme i reforme jugoslavenske federacije, razilazi se s nacionlno-reformskim vodstvom SKH 1971, priklanja se Titovoj politici slamanja vodstva SKH i nacionalnog demokratskog pokreta (→ hrvatsko proljeće). Poslije sudjelovao u stvaranju Ustava SFRJ iz 1974. koji je omogućio širu autonomiju republika preuzevši neke od zahtjeva nacionalno-reformske struje u SKH-u. Djela: Problemi zemljišne rente u prijelaznoj etapi (1950), Socijalistički samoupravni sistem i društvena reprodukcija (I–II, 1974–78), Društvene klase, nacija i socijalizam (1976).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: