balista

balista (grčki), antička ratna sprava, bacač kamena, okovanih balvana, bačava sa zapaljivom smolom i dr. Upotrebljavao se pri opsadama na kopnu ili moru. Sastojao se od metalnog luka s tetivom od elastičnih snopova žila ili životinjskih crijeva, postavljen na drveno postolje. Domet do 400 m. Poznat Asircima; Rimljani ga preuzimaju od Grka i usavršavaju. Rabi se i u srednjem vijeku do izuma vatrenog oružja.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: