Balla, Giacomo

Giacomo Balla Dinamičnost psa na uzici, Buffalo, Art Gallery
Balla, Giacomo, talijanski slikar (Torino, 18. VII. 1871 – Rim, 1. III. 1958). Najprije slika akademskim načinom, za boravka u Parizu upoznaje impresioniste, a nakon povratka u Rim pristupa 1909. futuristima i jedan je od utemeljitelja toga pokreta. U svojim djelima iz toga razdoblja nastoji spojiti ritam i vibracije pokreta tijela u kretanju (Dinamizam psa na uzici). U kasnijim fazama slika apstraktne kompozicije jaka kolorita (Kompozicija br. V).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: