banderij

banderij, konjanička zastava hrvatske domobranske čete iz napoleonskih ratova 1797.
banderij (srednjovjekovni latinski: banderium barjak, zastava, od gotskog bandwa znak, barjak), skupina od oko 400 vojnika koje su feudalci u ratnim okolnostima bili obvezni priključiti kraljevim postrojbama pod svojom zastavom (banderijem). Kraljevski banderij brojio je 1000 vojnika; postojali su i banderiji ustrojeni od predijalaca s crkvenih posjeda.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: