Bangalore

Bangalore, grad u južnoj Indiji, glavni grad države Karnatake; 9 621 551 stanovnika (2011), peti po veličini grad u zemlji. Leži na 950 m n. m., ugodna klima, brz porast stanovništva, ali zbog malo oborina (manje od 1000 mm) javlja se nedostatak vode. Sastoji se od stare, zbijene jezgre i novih, suvremeno građenih četvrti. Raznovrsna industrija; najvažnija zrakoplovna, strojarska, elektrotehnička, elektronska, farmaceutska, staklarska, tekstilna, prehrambena, proizvodnja željezničkih vagona i dr. Važno cestovno čvorište, spoj normalne i uskotračne željezničke mreže, međunarodni aerodrom. Nekoliko sveučilišta, znanstveni instituti, botanički vrt osnovan u XVIII stoljeću; jaka nakladnička djelatnost.