bantam

bantam (prema pokrajini Bantam na Javi) 1. Vrsta patuljasta ratobornog pijetlića. 2. Težinska kategorija boksača, od 51 kg do 54 kg (profesionalci od 50,802 kg do 53,524 kg), službeno uvedena 1844; borbe za PS počele su 1880. (profesionalci), odnosno 1874. (amateri); na OI od 1904. godine.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: