Barbados

Službeni naziv: Barbados
Površina: 430 km2
Stanovništvo (procjena 1997): 265 000 (616 stanovnika/km2); 48% gradsko
Glavni grad Bridgetown, 7600 stanovnika, šira aglom. 98 000 stanovnika
Upravna podjela 11 župa
Službeni jezik engleski
Valuta barbadoski dolar (BBD) = 100 centa
Barbados, država na istoimenom otoku u Malim Antilima, najistočniji od Karipskih otoka, oko 150 km i od gl. niza Privjetrinskih otoka (Windward Islands), između Karipskog mora na Z i Atlantskog oceana na I.
Prirodne značajke

plaža
Otok približno trokutasta oblika, najveće duljine S–J 34 km, I–Z 23 km. Najvećim dijelom građen od koraljnih vapnenaca čije su naslage debele i 90 m; u j dijelu tercijarni pješčenjaci i glina. Pretežito nizak i uravnjen reljef; u središtu s dijela nalazi se jedina uzvisina, Mount Hillaby (336 m); od njega se teren postupno spušta na sve strane osim na SI, gdje se strmo ruši u more liticama visokim do 200 m. Oko većeg dijela otoka pružaju se koraljni grebeni. Prevladava trop. oceanska klima s utjecajem pasata koji ublažavaju ljetne vrućine. Godišnje kolebanje temp. je malo (24–28 °C), količina oborina 1000–2300 mm, većina padne u kišnom razdoblju (lipanj – prosinac). Povremeni trop. cikloni. Prir. vegetacija (mahagonij, palme, različite cvjetnice) očuvana samo mjestimično. S obzirom na vapnenačku podlogu, nema stalnih tokova, bujičasti se javljaju u kišnom razdoblju.
Stanovništvo
Većinu stanovništva (92%) ovoga gusto naseljenog otoka čine crnci, po 3% je bijelaca i mješanaca, a ostatak čine Azijci. U gradovima živi gotovo pol. st. uz gl. grad, u čijoj široj aglomeraciji živi oko 40% st. zemlje, najveći gradovi su Speightstown na SZ i Bathsheba na I. Prir. porast stanovništva spor je još od 1960-ih (uveden program planiranja obitelji); prosj. promjena 1990–97. 0,3% uz niske stope rodnosti i smrtnosti. Zbog dugotrajne emigracije ugl. muškog stanovništva (traženje posla), neujednačena spolna struktura s većinom žena. Udio st. mlađeg od 15 g. i starijeg od 60 g. ujednačen je, oko 15%; očekivano trajanje života 76 g. U religijskoj strukturi prevladavaju kršćani, većinom anglikanci. Dobra obrazovna razina, osnovno školovanje je obvezno i besplatno u drž. školama, nepismenih je manje od 5%.
Gospodarstvo
Tradic. isključiva ovisnost barbadoskoga gospodarstva o izvozu šećera znatno je umanjena potkraj XX. st. kada su znatnije razvijeni turizam i ind. S dohotkom od oko 6600 USD/st. (slično drugim karipskim zemljama) omogućen je razmjerno visok životni standard; stopa rasta gospodarstva veća je od stope rasta st. U poljoprivredi najveće značenje još ima uzgoj šećerne trske (oko 2/3 obradivih površina), ali raste udio drugih kultura (kukuruz, manioka, trop. voće, pamuk) kao rezultat drž. poticaja za diverzifikaciju poljoprivrede. Od rudnih bogatstava važna su samo nalazišta nafte i plina. Razvoj ind. i rast njezina udjela u BNP-u; gl. grane su farmaceutska, tekst., elektron., keramička, petrokem., te tradicionalne šećerane i proizvodnja ruma. B. godišnje posjeti oko 1 mil. turista, a turizam u BNP-u sudjeluje s više od 50%; u novije vrijeme razvoj financ. djelatnosti. Gl. izvozni proizvodi: prehr. proizvodi (najviše šećer i rum), strojevi, elektron. oprema, a uvoze se strojevi i drugi industr. proizvodi, kem. proizvodi, nafta, hrana. Gl. partneri: SAD, Vel. Britanija, Trinidad i Tobago, Jamajka, Japan.
BNP (1997): 1745 mil. USD
Udio BDP-a po sektorima (1997):
poljoprivreda 5%, industrija 16%, usluge 79%
Udio zaposlenih po sektorima (1997):
poljoprivreda 5%, industrija 19%, usluge 76 %
Nezaposlenih (1995): 19,7%
Inflacija (1985–95): 2,5 %/god.
Realan rast gospodarstva (1996): 5,2%
Uvoz (1995): 766 mil. USD
Izvoz (1995): 238 mil. USD
Povijest
Starosjedilački narodi (Arawak i Karaibi) raseljeni su (kao roblje) nakon dolaska Španjolaca (od 1518) po Haitiju i drugim susjednim otocima. Godine 1627. Barbados zauzimaju Britanci; od 1652. britanska krunska kolonija. U prvoj polovini XVII. stoljeća iz Afrike su dovođeni crni robovi koji uskoro postaju većinsko stanovništvo Barbadosa. Ograničenu autonomiju stječe 1954; neovisnost proglašena 1966. Član Commonwealtha i (od 1967) Organizacije američkih država. Glavne političke stranke: Barbadoska laburistička stranka (BLP) i Demokratska laburistička stranka (DLP).