Barbès, Armand

Barbès, Armand, francuski revolucionar (Pointe, 18. IX. 1809 – Den Haag, 26. VI. 1870). U doba Srpanjske monarhije ustrojio tajna revolucionarna društva; 1839. osuđen na doživotni zatvor, oslobođen 1848. Zastupnik u Ustavotvornoj skupštini i časnik Nacionalne garde. Ponovno osuđen 1849, amnestiran 1854; ostatak života provodi u emigraciji.