Barbey D’Aurevilly, Jules

Barbey D’Aurevilly, Jules, francuski književnik (Saint-Sauveur-le-Vicomte, 2. XI. 1808 – Pariz, 23. IV. 1889). Djela mu imaju i romantičarska obilježja i elemente nadolazećeg realizma. Svojim romanima i pričama (Stara ljubovca; Vitez Des Touches; Oženjeni svećenik; Začarana; Dijabolične priče) te zbirkama eseja Djela i ljudi XIX. stoljeća (20 svezaka) utjecao na nove naraštaje pisaca.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: