Barbu, Ion

Barbu, Ion (pravim imenom i prezimenom Dan Barbilian), rumunjski pjesnik i matematičar (Câmpulung-Muscel, 18. III. 1895 – Bukurešt, 11. VIII. 1961). Studirao u Bukureštu i Göttingenu, gdje je i doktorirao. Javio se lirikom s ekspresionističkim i nadrealističkim elementima (zbirka Za puževima, 1921), poslije se okrenuo hermetizmu (Odražene slike, 1930). U 1940-ima sveučilišni profesor matematike u Bukureštu, objavljivao radove iz geometrije.