Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič

Berdjajev, Nikolaj Aleksandrovič, ruski filozof (Kijev, 6. III. 1874 – Clamart, kraj Pariza, 23. III. 1948). Egzistencijalist i personalist. Zagovarao postupnu demokratizaciju društva koju treba slijediti aristokratizacija duha. Smatra da su duhovni dio ljudske ličnosti uništili racionalizam i mehanika moderne kulture i civilizacije. Vraća se srednjovjekovnim tradicijama i jedinstvu kršćanskoga svijeta. Odselio se iz Sovjetskoga Saveza jer je tadašnju komunističku vlast smatrao demonskom i utemeljenom na hipnozi odnosno satanokraciji. Glavna djela: Problemi idealizma (1902), Smisao povijesti (1923), O ropstvu i slobodi čovjekovoj (1939), Samospoznaja (1949), Esej o filozofskoj autobiografiji (1949).