Berengar iz Toursa

Berengar iz Toursa, skolastički teolog (Tours, oko 1000 – Saint-Côsme, kraj Toursa, 1088). Učenik Fulberta iz samostanske škole u Chartresu, učitelj i voditelj katedre u školi u Toursu. Zastupao prednost razuma pred autoritetom i dokazivao mogućnost promjene supstancije bez mijenjanja akcidenata. Negira pravu prisutnost Krista u sakramentu Euharistije (djelo: Liber de sacra coena) i zastupa simboličko-duhovnu prisutnost. Izazvao poznatu (drugu) euharistijsku polemiku (prva u IX. stoljeću) s protivnicima Laufrancom, Guitmundom iz Averse i dr. Osuđivan na više sinoda.