Bernard iz Clairvauxa

Bernard iz Clairvauxa
Bernard iz Clairvauxa, francuski teolog i filozof (Fontaines-les-Dijon, oko 1091 – Clairvaux, 20. VIII. 1153). Nakon školovanja u Parizu, ušao 1113. u red cistercita u Citeauxu, a 1115. osniva samostan u Clairvauxu. Napisao cistercitsku regulu (Consuetudines) i najzaslužniji je za širenje toga, tada mladog, reda. Pokretač II. križarske vojne i pohoda njemačkih feudalaca protiv polapskih i pomoranskih Slavena (1147). Duhovni vođa tadašnje Europe i savjetnik mnogih papa, vladara i biskupa. Glavni predstavnik mističnog smjera u srednjovjekovnoj teologiji. Jedan od najvećih govornika kršćanskog Zapada; ostavio više djela: zbirke propovijedi, pisma, teološke, apologetske i asketsko-mistične rasprave (De consideratione, 1149–53) i dr.