Buber, Martin

Martin Buber
Buber, Martin, židovski filozof (Beč, 8. II. 1878 – Jeruzalem, 13. VI. 1965). Od 1898. djeluje u cionističkom pokretu; 1902. osniva izdavačku kuću za prijevode hebrejskih i jidiških djela. U Frankfurtu od 1919. s → Franzom Rosenzweigom i drugima u židovskoj školi, od 1923. profesor etike; 1938–51. profesor filozofije u Jeruzalemu. Cilj mu je ljudska i politička obnova zapadnoeuropskog židovstva u duhu Biblije i hazidizma, čije je tekstove skupio i komentirao. Preveo Bibliju s hebrejskoga na njemački. Središnji je pojam njegove filozofije “dijaloški princip” u međuljudskim i duhovnim odnosima, kojim utječe na modernu pedagogiju, filozofiju i psihijatriju, te na protestantsku i katoličku teologiju. U politici se zalaže za zajedničku državu Židova i Arapa. Glavna djela: Ja i Ti (1923); Čovjek i njegova prilika (1955); Logos (1960).