Buchanan, James McGill

Buchanan, James McGill, američki ekonomist (Murfreesboro, Tennessee, 3. X. 1919 – Blacksburg, Virginia, 9. I. 2013). Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 1986. kao utemeljitelj i vodeći analitičar teorije javnog izbora, načina analize ekonomskog i političkog odlučivanja u kojem se polazi od političarova osobnog interesa i drugih neekonomskih čimbenika koji utječu na ekonomsku politiku. Napisao samostalno ili u koautorstvu mnogobrojne knjige, a najvažnije su: Računica pristanka: logički temelji ustavne demokracije (1962, koautor Gordon Tullock), Potražnja i ponuda javnih dobara (1968), Trošak i izbor (1969), Teorija javnog izbora: politička primjena ekonomije (1972, urednik zajedno s Robertom Tollisonom), Demokracija u deficitu: politička baština lorda Keynesa (1977, koautor Richard Wagner), Moć oporezivanja (1980, koautor Geoffrey Brennan), Ekonomija: između znanosti koja predviđa i moralne filozofije (1987).