Barry, Charles

Charles Barry, Westminsterska palača
Barry, Charles, engleski arhitekt (London, 23. V. 1795 – London, 12. V. 1860). Učio kod J. Baileya u Londonu gdje je ostvario svoja najznačajnija djela. Tipičan predstavnik eklekticizma i primjene povijesnih stilova u arhitekturi sredinom XIX. stoljeća. U stilu engleske tudorske gotike projektirao svoje glavno djelo – zgrade Parlamenta (1840–52), a među ostalim ostvarenjima su Bridgewater House u Londonu, Dunrobin Castle u Škotskoj i dr.