Barth, Karl

Karl Barth
Barth, Karl, švicarski protestantski teolog (Basel, 10. V. 1886 – Basel, 10. XII. 1968). Protivnik nacizma i tzv. njemačkih kršćana, zbog čega je izgubio profesorsku katedru u Bonnu; 1935–62. profesor teologije u Baselu. Predstavnik moderne “dijalektičke teologije”; predstavlja prekretnicu u modernoj protestantskoj religioznoj doktrini. Glavna djela: Poslanica Rimljanima (1919), Crkvena dogmatika (4 sveska, 1932–59), Vjerujem (1935). Po njemu je nazvan bartizam, teološko-filozofski smjer u kojemu je bitna misao o transcendentalnom, neshvatljivom i nedostupnom Bogu, te o božanskom humanizmu kao izvoru ljudskih prava i dostojanstva.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: