Bartolomejska noć

Bartolomejska noć, gravura
Bartolomejska noć, naziv za pokolj više tisuća hugenota u noći uoči blagdana sv. Bartolomeja (23/24. VIII. 1572) u Parizu. Nalog za pokolj dala je Katarina Medici, majka kralja Karla IX., nakon vijećanja s prvacima katoličke stranke i uz kraljev pristanak. Progoni sljedbenika protestantizma trajali su u Parizu i okolici do listopada (ubijeno je oko 25 000 hugenota). Bartolomejska noć naziva se i “krvavim pariškim pirom”, jer se zbio pet dana nakon vjenčanja kraljeve sestre Margarete Valois s Henrikom Burbonskim.