Barwig, Franz

Barwig, Franz, austrijski kipar (Schönau, 19. IV. 1868 – Beč, 15. V. 1931). Predstavnik bečke secesije. U drvu i kamenu oblikovao dekorativne kipove i kompozicije (Friz djevojaka s cvijećem).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: