Bates, Alan

Alan Bates
Bates, Alan, engleski kazališni i filmski glumac (Allestree, 17. II. 1934 – London, 27. XII. 2003). Istaknut tumač ulogâ suvremenog i klasičnog kazališnog repertoara, od sredine 1960-ih i jedan od najcjenjenijih britanskih filmskih glumaca. Osobito se ističe ulogama introvertiranih likova sputane snage. Važniji filmovi: Grk Zorba (1964), Daleko od razuzdane gomile (1967), Zaljubljene žene (1969), Ljubavni glasnik (1970), Kvartet (1980), Gosford Park (2001).