Bauer, Bruno

Bauer, Bruno, njemački teolog i povjesničar (Eisenberg, 6. IX. 1809 – Rixdorf, danas dio Berlina, 13. IV. 1882). Hegelov učenik, isprva ortodoksni hegelijanac i kritičar → Davida Friedricha Straussa, poslije pripada lijevom hegelijanizmu. Privatni učitelj teologije u Berlinu i Bonnu; zabranjeno mu je naučavanje zbog kritike kršćanstva koje smatra mješavinom judaizma i stoičke filozofije, dok Krist nije povijesna ličnost; na kraju Bauer postaje ateistom. Njegovo djelo Krist i cezari prvotni su učenici Marx i Engels smatrali važnim djelom marksističkoga socijalizma. Sam Bauer poslije se odrekao toga djela, ali je ono utjecalo na → Friedricha Nietzschea, Juliusa Fröbela i dr. Glavna djela: Kritika evanđeoske povijesti sinoptičara; Povijest politike, kulture i prosvjetiteljstva XVIII. st.