Bebel, August

August Bebel
Bebel, August, njemački političar i publicist (Köln-Deutz, 22. II. 1840 – Passug, kraj Chura, Švicarska, 13. VIII. 1913). Jedan od osnivača i vođa njemačke socijaldemokracije i II. internacionale. Zastupnik u Reichstagu od 1867, podržao Parišku komunu, osuđen zbog veleizdaje te zatočen 6 godina. Usprotivio se Bernsteinovoj reviziji marksizma, protivio se militarizmu i ratu, zalagao za prava i emancipaciju žena. Djela: Njemački seljački rat; Žena i socijalizam; Charles Fourier; Iz mojega života.