Beckmann, Max

Max Beckmann Glumice, Zürich, Kunsthaus
Beckmann, Max, njemački slikar i grafičar (Leipzig, 12. II. 1884 – New York, 27. XII. 1950). Istaknuti predstavnik ekspresionizma u njemačkom slikarstvu; pred nacizmom pobjegao u Ameriku. Radio figuralne kompozicije grotesknih izobličenja i jakih kolorističkih kontrasta pune sarkazma i ironije (Karneval; Krist i grješnica). U grafici ostvario kritički intonirane mape (Sajam).