Behar: list za pouku i zabavu

Behar: list za pouku i zabavu, izlazio u Sarajevu 1900–10, dvaput mjesečno, s namjerom da “sljubi naš muslimanski svijet s hrvatskom nacionalnom idejom”; prvi urednik → Safvet Bašagić. List zabavno-poučnoga i vjerskoga karaktera u kojemu uz muslimanske surađuju i hrvatski intelektualci. Od sedmoga godišta četiri stranice tiska na turskome.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: