Fischer, Emil Hermann

Emil Hermann Fischer
Fischer, Emil Hermann, njemački kemičar (Euskirchen, kraj Bonna, 9. X. 1852 – Berlin, 15. VII. 1919). Profesor u Erlangenu, Würzburgu i Berlinu (od 1892). Za I. svjetskoga rata odgovoran za organizaciju kemijske proizvodnje u Njemačkoj. Odredio strukture mokraćne kiseline, ksantina, kofeina, teobromina, sintetizirao polipeptide (1907). Otkrio spoj fenilhidrazin (1875). → Nobelova nagrada (1902) za rad na sintezi glukoze i purina.