Bellarmino, Roberto, sv.

Bellarmino, Roberto, sv., talijanski teolog, crkveni naučitelj (Montepulciano, Siena, 4. X. 1542 – Rim, 17. IX. 1621). Isusovac, profesor teologije u Louvainu i Rimu; od 1592. rektor Rimskog kolegija; od 1594. provincijal Napuljske provincije; kardinal od 1599; nadbiskup Capue 1602–05; do smrti djeluje u papinskoj kuriji. Sudjeluje u reformi kalendara pape Grgura XIII.; procjenjuje postavke Giordana Bruna i sudjeluje u procesu protiv Galilea Galileija. Napisao više teoloških djela, a najpoznatije mu je polemičko djelo Rasprave o prijeporima kršćanske vjere… (I–III, 1586–93). Protiv tog djela izašlo je više od 100 spisa protestantskih autora, a osnovali su i protubelarminsku katedru. Najpopularnija djela: Mali katekizam (1597) i Umijeće smrti (1620).