Bello, Andrés

Bello, Andrés, venezuelski političar, znanstvenik i pjesnik (Caracas, 29. XI. 1781 – Santiago, Čile, 15. X. 1865). Pristaša protušpanjolskog pokreta; 19 godina djelovao u Londonu kao politički predstavnik Venezuele, Čilea i Kolumbije. Ministar vanjskih poslova Čilea (1829); osnivač Sveučilišta u Santiagu (1842) i njegov rektor do smrti. Napisao Gramatiku kastiljskog jezika (1847). Pisao pjesme.