Bellows, George Wesley

Bellows, George Wesley, američki slikar i grafičar (Columbus, 12. VIII. 1882 – New York, 8. I. 1925). Učenik → Roberta Henrija; glavni predstavnik škole Asch Can School i profesor na eminentnim umjetničkim školama u Americi. Glavnina njegova opusa su tehnički virtuozne kompozicije športskih priredaba, figure športaša i dramatični portreti (Boks meč Dempsey–Firpo; Billy Sunday).