Benedikt IX.

Benedikt IX. (pravim imenom Teofilakt) (Tuscolo, ? – Grottaferrata, oko 1055). Papa u tri navrata. Sin utjecajnoga tuskulanskoga grofa Alberika III., sinovac papâ → Benedikta VIII. i Ivana XIX. Nakon smrti potonjega postavljen za papu 1032. još kao dječak. Rimljani su ga nekoliko puta protjerivali zbog nedostojna života i postavili protupapu Silvestra III. (1044). Benedikt ga je ekskomunicirao 1045, vratio se u Rim i ponovno preuzeo papinsku čast, koju je prodao svojem kumu Grguru VI. (Ivanu Gracijanu, 1045). Car Henrik III., na sinodi u Sutriju 1046, svu je trojicu zbog simonije svrgnuo, a za papu je izabran Klement II. Nakon njegove smrti 1047. Benedikt IX. treći put postaje papa (do 1048).