Beneš, Edvard

Edvard Beneš
Beneš, Edvard, čehoslovački političar i državnik (Kožlany, 28. V. 1884 – Sezimovo Ústí, 3. IX. 1948). Diplomirao pravo u Dijonu. Sveučilišni profesor, 1916. godine s T. G. Masarykom i M. R. Štefánikom osnovao Čehoslovačko narodno vijeće u Parizu, njegov glavni tajnik. Ministar vanjskih poslova Čehoslovačke 1918–35; predsjednik vlade 1921–22; predsjednik republike 1936–38, dao ostavku nakon sklapanja → Münchenskog sporazuma. Predsjednik čehoslovačke izbjegličke vlade 1940–45, ponovno predsjednik republike 1945–48; odstupio nakon što su komunisti preuzeli vlast. Sjećanja (1947); Od Münchena do novog rata i nove pobjede (1954).